Publikacje nauczycieli

Berek Janusz

Naukowe:

 • The methods and the tools of managerial competence in modern organizations. World Scientific News 72 (2017), pp. 52-60
 • The forms and the methods of managerial competence improvement in modern organizations. World Scientific News 72 (2017), pp. 94-102
 • Implementation of IT Systems in Management. Scientific Journal WSFiP No 3/2016, pp. 229-243
 • Identyfikacja pożądanych kompetencji pracowników na przykładzie przedsiębiorstw branży lotniczej regionu bielsko-bialskiego – część II. ZN MWSE w Tarnowie, t. 30, nr 2/2016, s. 57-68
 • Identyfikacja pożądanych kompetencji pracowników na przykładzie przedsiębiorstw branży lotniczej regionu bielsko-bialskiego. ZN MWSE w Tarnowie, t. 29, nr 1/2016, s. 13-25
 • O szkolnictwie zawodowym miasta Bielsko-Biała, [w:] M. Bernacki, R. Pysz (red.), Czytanie miasta. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2016, s. 82-98
 • Nauczanie na odległość w kształceniu dorosłych, [w:] K. Pujer (red.), Informatyka i marketing w organizacjach. Teoria i Praktyka, Wydawnictwo Exante, Wrocław 2016, s. 83-98
 • Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej we współczesnej gospodarce, [w:] P. Cięszczyk, I. Miciuła (red.), Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych i kultury fizycznej, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2016, s. 15-37
 • Determinanty rozwoju zawodowego pracowników przedsiębiorstw przemysłowych wysokich technologii – na przykładzie branży lotniczej, ZN WSES w Ostrołęce, nr 2/2016(21), s. 203-213

Popularnonaukowe:

 • Zapotrzebowanie na pracowników w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokich technologii – na przykładzie branży lotniczej. Magazyn Przedsiębiorcy. Podbeskidzie i Śląsk Cieszyński. Wydawca Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, nr (19) 3/2016, s. 16-19
 • Analiza potrzeb kształcenia i zapotrzebowania na specjalistów w bielsko‑bialskim regionie przemysłowym i innych podregionach województwa śląskiego. Magazyn Przedsiębiorcy. Podbeskidzie i Śląsk Cieszyński. Wydawca Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, nr (17) 10/2015, s. 12-15
 • Wykorzystanie nauczania na odległość w procesie kształcenia. Edukacja, Wychowanie, Resocjalizacja. Rocznik Pedagogiczny t. 3, Wydawca Kolegium Nauczycielskie, Bielsko-Biała 2015, s. 136-150
 • Trzy wymiary dla nauki. Kwartalnik IT w edukacji, nr 2(7)/2015. Wydawca Presscom, Wrocław 2015, s. 46-49
 • Wykorzystanie nauczania na odległość w procesach kształcenia zawodowego. Kwartalnik IT w edukacji, nr 1(6)/2015. Wydawca Presscom, Wrocław 2015, s. 62‑64
 • Techniczne kwalifikacje zawodowe potrzebne… od zaraz. Miesięcznik Naukowo‑Techniczny Mechanik, nr 7/2014. Agenda Wydawnicza SIMP, Warszawa 2014, s. 516
 • Certyfikacja umiejętności komputerowych w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. Konteksty Kultury t. 4, Wydawca Kolegium Nauczycielskie, Bielsko-Biała 2008, s. 143-151

Hańderek Katarzyna

Sadlik Bożena

Marcin Filipiak

Najnowsze publikacje na stronie NoweEnergie.org:

Loading RSS Feed