Publikacje nauczycieli

Berek Janusz

Naukowe:

 • The methods and the tools of managerial competence in modern organizations. World Scientific News 72 (2017), pp. 52-60
 • The forms and the methods of managerial competence improvement in modern organizations. World Scientific News 72 (2017), pp. 94-102
 • Implementation of IT Systems in Management. Scientific Journal WSFiP No 3/2016, pp. 229-243
 • Identyfikacja pożądanych kompetencji pracowników na przykładzie przedsiębiorstw branży lotniczej regionu bielsko-bialskiego – część II. ZN MWSE w Tarnowie, t. 30, nr 2/2016, s. 57-68
 • Identyfikacja pożądanych kompetencji pracowników na przykładzie przedsiębiorstw branży lotniczej regionu bielsko-bialskiego. ZN MWSE w Tarnowie, t. 29, nr 1/2016, s. 13-25
 • O szkolnictwie zawodowym miasta Bielsko-Biała, [w:] M. Bernacki, R. Pysz (red.), Czytanie miasta. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2016, s. 82-98
 • Nauczanie na odległość w kształceniu dorosłych, [w:] K. Pujer (red.), Informatyka i marketing w organizacjach. Teoria i Praktyka, Wydawnictwo Exante, Wrocław 2016, s. 83-98
 • Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej we współczesnej gospodarce, [w:] P. Cięszczyk, I. Miciuła (red.), Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych i kultury fizycznej, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2016, s. 15-37
 • Determinanty rozwoju zawodowego pracowników przedsiębiorstw przemysłowych wysokich technologii – na przykładzie branży lotniczej, ZN WSES w Ostrołęce, nr 2/2016(21), s. 203-213

Popularnonaukowe:

 • Zapotrzebowanie na pracowników w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokich technologii – na przykładzie branży lotniczej. Magazyn Przedsiębiorcy. Podbeskidzie i Śląsk Cieszyński. Wydawca Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, nr (19) 3/2016, s. 16-19
 • Analiza potrzeb kształcenia i zapotrzebowania na specjalistów w bielsko‑bialskim regionie przemysłowym i innych podregionach województwa śląskiego. Magazyn Przedsiębiorcy. Podbeskidzie i Śląsk Cieszyński. Wydawca Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, nr (17) 10/2015, s. 12-15
 • Wykorzystanie nauczania na odległość w procesie kształcenia. Edukacja, Wychowanie, Resocjalizacja. Rocznik Pedagogiczny t. 3, Wydawca Kolegium Nauczycielskie, Bielsko-Biała 2015, s. 136-150
 • Trzy wymiary dla nauki. Kwartalnik IT w edukacji, nr 2(7)/2015. Wydawca Presscom, Wrocław 2015, s. 46-49
 • Wykorzystanie nauczania na odległość w procesach kształcenia zawodowego. Kwartalnik IT w edukacji, nr 1(6)/2015. Wydawca Presscom, Wrocław 2015, s. 62‑64
 • Techniczne kwalifikacje zawodowe potrzebne… od zaraz. Miesięcznik Naukowo‑Techniczny Mechanik, nr 7/2014. Agenda Wydawnicza SIMP, Warszawa 2014, s. 516
 • Certyfikacja umiejętności komputerowych w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. Konteksty Kultury t. 4, Wydawca Kolegium Nauczycielskie, Bielsko-Biała 2008, s. 143-151

Hańderek Katarzyna

Sadlik Bożena

Urbańczyk Paweł 

Marcin Filipiak

Najnowsze publikacje na stronie NoweEnergie.org:

eKiosk

eKioskProgram został przygotowany do wyświetlania treści na telewizorze dotykowym pełniącym funkcję eKiosku.Aplikacja uruchamia się na pełnym ekranie blokując dostęp do menu systemowego a treści pobierane są ze wskazanej w pliku konfiguracyjnym strony HTML.

ImgFolderResizer

ImgFolderResizerImgFolderResizer jest aplikacją napisaną w Qt, jej zadaniem jest skalowanie wszystkich zdjęć we wskazanym folderze do mniejszej rozdzielczości (kilka do wyboru). W repozytorium jest dostępny pakiet Deb do instalacji programu w systemie operacyjnym Linux Debian / Ubuntu a także wersja skompilowana dla systemu Windows.

Arduino - synteza mowy

Arduino - synteza mowyArtykuł zawiera przykład implementacji biblioteki Talkie umożliwiającej syntezę mowy i odtwarzanie dźwięku przez Arduino Uno bez konieczności stosowania dodatkowych układów elektronicznych.

ESP8266 - Termostat

ESP8266 - TermostatCelem projektu było stworzenie programu dla ESP8266 który odczytuje temperaturę z czujnika DS18B20 i zależnie od nastaw wprowadzonych przez użytkownika włącza lub wyłącza grzałkę. Dodatkową funkcją jest obsługa pompy, która umożliwia wykorzystanie układu jako sterownika pieca centralnego ogrzewania. Urządzenie pełni funkcję termostatu sterowanego przez przeglądarkę internetową i jest podłączone do wybranej sieci WiFi.