Matura


Terminy matur pisemnych 2019

06 maja 2019 język polski (poziom podstawowy i rozszerzony)
07 maja 2019 matematyka (poziom podstawowy)
08 maja 2019 język angielski (poziom podstawowy i rozszerzony)
09 maja 2019 matematyka (poziom rozszerzony)
10 maja 2019 wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)
14 maja 2019 język niemiecki (poziom podstawowy i rozszerzony)
15 maja 2019 geografia (poziom rozszerzony)
16 maja 2019 język rosyjski (poziom podstawowy)
17 maja 2019 język francuski (poziom podstawowy i rozszerzony)
20 maja 2019 historia (poziom rozszerzony)

Terminy matur ustnych

Język polski

10.05.2019 IV bT 12+2 (poprawkowa)
13.05.2019 IV aT 11
13.05.2019 IV bT 6
14.05.2019 IV aT 14
15.05.2019 IV cT 19

Język angielski

10.05.2019 IV aT 24
13.05.2019 IV cT 18
15.05.2019 IV bT 14+3

Język niemiecki

16.05.2019 IV bT 2

Język francuski

16.05.2019 IV cT 1

Język rosyjski

17.05.2019 IV aT bT 3