Matura


Terminy matur pisemnych 2018

04 maja 2018. język polski (poziom podstawowy i rozszerzony)
07 maja 2018 matematyka (poziom podstawowy)
08 maja 2018 język angielski (poziom podstawowy i rozszerzony)
09 maja 2018 matematyka (poziom rozszerzony)
10 maja 2018 biologia (poziom rozszerzony)
10 maja 2018 historia sztuki (poziom rozszerzony)
14 maja 2018 geografia (poziom rozszerzony)
15 maja 2018 język niemiecki (poziom podstawowy i rozszerzony)
16 maja 2018 historia (poziom rozszerzony)
17 maja 2018 język rosyjski (poziom rozszerzony)

Terminy matur ustnych

Język polski

11.05.2018 IV aT 11+4 (poprawkowa)
11.05.2018 IV bT 15
14.05.2018 IV aT 10+1 (prezentacja)
14.05.2018 IV bT 10
15.05.2018 IV cT 15
16.05.2018 IV cT 14+1 (poprawkowa)

Język angielski

11.05.2018 IV cT 15
14.05.2018 IV cT 14
15.05.2018 IV aT 20
15.05.2018 IV bT 16
16.05.2018 IV bT 8+7 (poprawkowa)

Język niemiecki

16.05.2018 IV aT 1

Język niemiecki

18.05.2018 IV bT 1


Procedury maturalne
Egzamin maturalny 2018
Egzamin maturalny z języka angielskiego