Innowacje – Obsługa celna

„Obsługa celna” to innowacja realizowana w klasach II technikum w zawodzie technik spedytor. Celem innowacji jest poszerzenie wiedzy teoretycznej spedytora z zakresu obsługi celnej, a co za tym idzie, merytoryczne i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie spedytor specjalizującego się w obsłudze celnej przedsiębiorstw. Wprowadzane treści są ujęte w dwóch blokach tematycznych: cło i akcyza. W klasach objętych innowacją odbywają się zajęcia dodatkowe prowadzone w oparciu o program autorski przygotowany przez mgr inż. Dorotę Stanclik. Obejmują one zarówno typowe zajęcia realizowane w gmachu szkoły, lekcje z udziałem pracowników Urzędu Celnego w Bielsku-Białej, a także zajęcia realizowane na terenie oddziału Urzędu Celnego w połączeniu z prezentacją sprzętu i posługiwaniem się nim.