Technik mechanik

TECHNIK MECHANIK organizuje proces produkcji związany z wytwarzaniem części maszyn
i urządzeń, wykonuje i nadzoruje prace związane z montażem, instalowaniem, uruchamianiem,
obsługą maszyn i urządzeń.

Kwalifikacje:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek objęty patronatem:

 

 

 

Patronat obejmuje między innymi:

  • organizację wizyt zawodoznawczych i realizację praktyk zawodowych w firmach partnerskich,
  • szkolenia branżowe dla uczniów oraz nauczycieli,
  • wykłady, prezentacje i wycieczki naukowe współorganizowane z Partnerami,
  • możliwość udziału uczniów w szkoleniach realizowanych przez firmę Eaton w ramach „Szkoły mechaników”,
  • w przypadku zapotrzebowania na pracowników w firmach partnerskich możliwość zatrudnienia absolwentów szkoły,
  • wsparcie szkoły w gromadzeniu pomocy dydaktycznych,
  • sprawowanie przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki UBB opieki naukowo-dydaktycznej nad kierunkiem,
  • udział w wykładach, zajęciach laboratoryjnych, konferencjach i konkursach organizowanych przez Uczelnię,
  • możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach e-sportowych.