Technik mechanik

TECHNIK MECHANIK organizuje proces produkcji związany z wytwarzaniem części maszyn i urządzeń, wykonuje i nadzoruje prace związane z montażem, instalowaniem, uruchamianiem, obsługą maszyn i urządzeń.

Kwalifikacje:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

  Kierunek z innowacją pedagogiczną
„MODELOWANIE PRZESTRZENNE z DRUKIEM 3D”, objęty patronatem:


Patronat obejmuje między innymi:

 • organizację wizyt zawodoznawczych na terenie firm patronackich,
 • szkolenia branżowe dla uczniów oraz nauczycieli,
 • wykłady, prezentacje i wycieczki naukowe współorganizowane z firmami partnerskimi,
 • realizację praktyk zawodowych,
 • możliwość udziału uczniów w szkoleniach realizowanych przez firmę Eaton w ramach „Szkoły mechaników”,
 • propozycje zatrudnienia absolwentów szkoły przez firmy partnerskie,
 • wsparcie szkoły w gromadzeniu pomocy dydaktycznych,
 • sprawowanie przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH opieki naukowo-dydaktycznej nad kierunkiem,
 • udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na terenie Uczelni,
 • udział w konferencjach i konkursach organizowanych przez Uczelnię,
 • możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach e-sportowych.