Technik mechanik

TECHNIK MECHANIK organizuje proces produkcji związany z wytwarzaniem części maszyn i urządzeń, wykonuje i nadzoruje prace związane z montażem, instalowaniem, uruchamianiem, obsługą maszyn i urządzeń.

Kwalifikacje:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

  Kierunek z innowacją pedagogiczną
„MODELOWANIE PRZESTRZENNE z DRUKIEM 3D”, objęty patronatem:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patronat obejmuje między innymi:

  • organizację wizyt zawodoznawczych na terenie firm patronackich,
  • szkolenia branżowe dla uczniów oraz nauczycieli,
  • wykłady, prezentacje i wycieczki naukowe współorganizowane z firmami partnerskimi,
  • realizację praktyk zawodowych,
  • możliwość udziału uczniów w szkoleniach realizowanych przez firmę Eaton w ramach „Szkoły mechaników”,
  • propozycje zatrudnienia absolwentów szkoły przez firmy partnerskie,
  • wsparcie szkoły w gromadzeniu pomocy dydaktycznych,
  • sprawowanie przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH opieki naukowo-dydaktycznej nad kierunkiem,
  • udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na terenie Uczelni,
  • udział w konferencjach i konkursach organizowanych przez Uczelnię.