Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy: mgr Barbara Kadłubicka

Spotkania oraz indywidualne konsultacje gabinet 105 C w godzinach:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.30 _ 12.30 8.30 _ 13.30 8.55 _ 14.55 7.35 _ 10.35 8.55 _ 12.55

Barometr zawodów 2024 województwo śląskie – Kliknij….

Barometr zawodów 2024 województwo śląskie powiat bielski – Kliknij…

Zapotrzebowanie na pracowników – Kliknij…

Jak pomóc dziecku w wyborach edukacyjno-zawodowych? – Kliknij…

Jaki dokument otrzymuje się po zdaniu egzaminu? – Kliknij…

Oferty pracy i staży
Publikowane oferty pracy mają charakter informacyjno – poglądowy.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości związane z nawiązaniem współpracy z oferentem.

Zadaniem doradcy zawodowego jest prowadzenie działań indywidualnych i  grupowych  z zakresu poradnictwa zawodowego, mających na celu pomoc uczniom w tworzeniu wizji przyszłości edukacyjno-zawodowej.

Chcesz wiedzieć jak:

 • rozpoznać własne zainteresowania, uzdolnienia,  umiejętności, temperament, cechy charakteru, mocne i słabe strony,
 • zgromadzić informację o zawodach,
 • poznać ofertę szkół ponadpodstawowych i wyższych w regionie oraz możliwe ścieżki kształcenia,
 • kształcić się dalej
 • redagować CV i list motywacyjny
 • przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • dobrze wypaść na rozmowie rekrutacyjnej i jak stworzyć odpowiedni zawodowy wizerunek
 • zwalczyć stres przed rozmową z rekruterem
 • zacząć tworzenie własnej firmy
 • lepiej komunikować się z innymi
 • poznać własne predyspozycje zawodowe
 • lub masz inne pytania

odwiedź doradcę zawodowego.