Rekrutacja

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020) mogą być dostarczone również za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rekrutacja@zssio.pl

Szkoła objęta jest elektronicznym systemem rekrutacji.
Informacje jak i proces rekrutacji odbywa się przez serwis:
https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat/

WNIOSKI DLA KANDYDATÓW

ZASADY REKRUTACJI

PODRĘCZNIKI

PYTANIA RODZICÓW I UCZNIÓW

 

Lista przyjętych uczniów na rok szkolny 2020/2021

Lista zakwalifikowanych uczniów na rok szkolny 2020/2021