Grono pedagogiczne

mgr Bednarz-Gilowska Agnieszka język angielski
dr inż. Berek Janusz informatyka
mgr Bielecki Brunon zajęcia e-sportowe
mgr Borowski Mariusz wychowanie fizyczne
mgr Brzuszkiewicz Aleksandra biologia
mgr Chilińska Anita język niemiecki
mgr Czech Katarzyna przedmioty zawodowe
mgr Czechowicz Jolanta wychowanie fizyczne
mgr Danek Alicja chemia
mgr Dejer-Tokarz Barbara język niemiecki
mgr Duch Gabriela język angielski
mgr inż. Ellnain Aleksander przedmioty zawodowe
mgr Filonowicz Joanna religia katolicka, historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Gabryś Ewa geografia
mgr inż. Gandor Jarosław przedmioty zawodowe
mgr Garus-Balcer Joanna plastyka
mgr Gayer-Janasik Marta język angielski
mgr inż. Glądys Teresa przedmioty zawodowe
mgr Głąb Krzysztof wychowanie fizyczne
mgr Gola Agnieszka język angielski
inż. Gościniak Antoni przedmioty zawodowe
mgr Grabska Alicja język polski
mgr Hańderek Katarzyna podstawy przedsiębiorczości, matematyka
mgr Holboj Kinga wychowanie fizyczne
mgr Horeczy Andrzej wychowanie fizyczne
mgr Huczek Marta język angielski
mgr inż. Jarosz Grażyna przedmioty zawodowe
mgr Kadłubicka Barbara doradztwo zawodowe, przedmioty zawodowe
mgr Kalika Małgorzata fizyka, informatyka
mgr Kasperek Bogumiła historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość
mgr Kluczny Anna język niemiecki, informatyka
mgr Knyps Klaudiusz język polski
mgr Kolarzyk Joanna matematyka
mgr Konik-Sporek Marzena biblioteka, język polski
mgr Koźmiński Józef wychowanie fizyczne
mgr Krajs Magdalena język polski, edukacja czytelnicza
mgr Krężel Izabela język polski, bezpieczeństwo i higiena pracy
mgr Krzempek Alicja matematyka
mgr Krzyżowska-Szuta Dorota biblioteka
mgr inż. Kuglarz Dariusz przedmioty zawodowe
ks. mgr Kuryło Michał religia niekatolicka
mgr Kurzyca Maria historia, historia i społeczeństwo, historia i teraźniejszość
mgr Kuś Marzena matematyka
mgr Kuźmińska Alicja język niemiecki
mgr Kwiatkowska-Kos Ewa język polski
mgr Malinowska Aneta przedmioty zawodowe
mgr Marczak Aneta język włoski
mgr Marek Jan historia, wiedza o społeczeństwie
mgr inż. Maśnica Anna informatyka
mgr Mleczko Katarzyna biblioteka
mgr Oleksiuk Szymon przedmioty zawodowe
mgr Olma Małgorzata język angielski
mgr Olszewska-Patykiewicz Ewa psycholog szkolny, matematyka
mgr inż. Olszowski Mariusz przedmioty zawodowe
ks. dr Pal Wojciech religia katolicka
mgr Pankowski Zbigniew matematyka
mgr Pastwa Barbara język angielski
dr hab. inż. Pietras Dariusz przedmioty zawodowe
mgr inż. Piotrowski Dominik informatyka
mgr inż. Polaczek Karolina przedmioty zawodowe
ks mgr Pomper Marcin religia katolicka
mgr Radaczyński Wiesław wychowanie fizyczne
dr Rak-Młynarska Elżbieta przedmioty zawodowe
mgr Rus Zdzisław przedmioty zawodowe
mgr Rzycka-Ryznar Bożena matematyka
mgr inż. Sadlok Radosław fizyka
mgr Skiba Artur przedmioty zawodowe
mgr Smyrska Agnieszka język angielski
mgr Sochacka Barbara język angielski
mgr Sporek Przemysław historia i teraźniejszość
mgr inż. Stanclik Dorota przedmioty zawodowe
dr inż. Starczak Marcin przedmioty zawodowe
mgr Stawowczyk Bożena przedmioty zawodowe
mgr inż. Stokłosa Andrzej przedmioty zawodowe
mgr inż. Strządała Jacek przedmioty zawodowe
mgr Szczotka Łukasz wychowanie fizyczne
mgr inż. Szęszoł Sławomir przedmioty zawodowe
mgr Szwed Katarzyna język polski
mgr Tarała-Chowaniec Magdalena geografia
dr inż. Więcek Dariusz przedmioty zawodowe
dr inż. Więcek Dorota przedmioty zawodowe
mgr Wiśnicka-Wacławik Jolanta wychowanie fizyczne
dr inż. Wojtyła Mirosław przedmioty zawodowe
mgr Wolff Joanna język polski
mgr Wójcik Wiesław edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Zając Gabriela język polski
mgr Zeman Martyna pedagog
lic. Żurawski Zdzisław język angielski