Grono pedagogiczne

 

mgr Badura Alojzy wychowanie fizyczne
mgr Bednarz-Gilowska Agnieszka język angielski
mgr inż. Berek Janusz informatyka
mgr Bućko Ewa matematyka
mgr Błaszczak Małgorzata fizyka, matematyka
mgr Czechowicz Jolanta wychowanie fizyczne
mgr Duch Gabriela język angielski
mgr Dejer-Tokarz Barbara język niemiecki
mgr inż. Filipiak Barbara informatyka
mgr inż. Filipiak Marcin informatyka, przedmioty zawodowe
mgr Filonowicz Joanna religia
mgr Garbocz Robert wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Gawenda-Pezda Magdalena plastyka, zajęcia artystyczne
ks. mgr Gawlas Przemysław religia
mgr Głąb Krzysztof wychowanie fizyczne
mgr inż. Glądys Teresa przedmioty zawodowe
mgr Handzlik Ewa pedagog szkolny
mgr Hańderek Katarzyna matematyka
mgr Horeczy Andrzej wychowanie fizyczne
mgr inż. Jarosz Grażyna przedmioty zawodowe
inż. Juraszek Jerzy przedmioty zawodowe
mgr inż. Jagieła Maria przedmioty zawodowe
mgr inż. Kamiński Piotr przedmioty zawodowe
mgr Kasperek Bogumiła historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Kliś Marcin religia
mgr inż. Kukla Agnieszka przedmioty zawodowe
mgr inż. Kuglarz Dariusz przedmioty zawodowe
mgr Kurzyca Maria historia, wiedza o społeczeństwie, świetlica
mgr Kuś Marzena chemia, matematyka
mgr Krajs Magdalena język polski
mgr Kuźmińska Alicja język niemiecki
mgr Krężel Izabela język polski
mgr Łukasik Marek historia
mgr Marek Jan historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Miarczyńska-Micorek Urszula muzyka, biblioteka
mgr Milewska-Barcik Izabela język rosyjski
ks. mgr Pochopień Robert religia
mgr Radaczyński Wiesław wychowanie fizyczne
mgr Rzycka-Ryznar Bożena matematyka
mgr Sadlik Bożena język polski
mgr Skokan Bożena biologia, chemia
mgr Skotnicki Tomasz język angielski
mgr Skiba Artur przedmioty zawodowe
mgr Sosnowska -Mulka Renata język angielski
mgr inż. Stanclik Dorota przedmioty zawodowe
mgr inż. Staroń Janusz przedmioty zawodowe
mgr Stawowczyk Bożena przedmioty zawodowe
mgr inż. Stokłosa Andrzej przedmioty zawodowe
mgr inż. Szęszoł Sławomir przedmioty zawodowe
mgr Tarała-Chowaniec Magda geografia, przyroda
mgr inż. Urbańczyk Paweł przedmioty zawodowe
mgr inż. Wala Arkadiusz przedmioty zawodowe
mgr Wiśnicka-Wacławik Jolanta wychowanie fizyczne
mgr Wolff Joanna język polski
mgr Żurawiecka Elżbieta biblioteka
lic. Żurawski Zdzisław język angielski