Egzamin zawodowy

EGZAMIN ZAWODOWY w roku szkolnym 2022/2023

                   Sesja: styczeń 2023 r.

 

KWALIFIKACJA  MOT.06  – 4aTPS, 4bTPS

 • część pisemna – 10 stycznia 2023 r. w sali 206C, godz. 8.00, 10.00;  11 stycznia 2023 r. w sali 206C, godz. 14.00
 • część praktyczna – 09 stycznia 2023 r. w salach 301C, 304C, 323C, godz. 09.00

KWALIFIKACJA  MEC.09  – 4bTM

 • część pisemna – 10 stycznia 2023 r. w sali 206C, godz. 16.00
 • część praktyczna – 17 stycznia 2023 r. w sali 106C, godz. 08.00

KWALIFIKACJA  SPL.05 – 4cTS

 • część pisemna – 10 stycznia 2023 r. w sali 206C, godz. 12.00, 14.00;  11 stycznia 2023 r. w sali 206C, godz. 16.30
 • część praktyczna – 09 stycznia 2023 r. w salach 318C, 305C, godz. 09.00

KWALIFIKACJA  AU.31 – T

 • część praktyczna – 09 stycznia 2023 r. w sali 322C, godz. 09.00

KWALIFIKACJA  TDR.01 – BS

 • część praktyczna – 09 stycznia 2023 r. w sali 308C, godz. 09.00

KWALIFIKACJA  MOT.02  – BS

 • część pisemna – 11 stycznia 2023 r. w sali 206C, godz. 08.00

KWALIFIKACJA  MOT.05  – BS

 • część pisemna – 11 stycznia 2023 r. w sali 206C, godz. 10.00

KWALIFIKACJA  MOT.05  – T

 • część pisemna – 11 stycznia 2023 r. w sali 206C, godz. 12.00

KWALIFIKACJA  MEC.08. – T

 • część pisemna – 10 stycznia 2023 r. w sali 206C, godz. 18.00

 

 


Wszelkie informacje na temat egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie znajdują się na stronie CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/