Egzamin zawodowy

Kliknij by pobrać wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)

EGZAMIN ZAWODOWY w roku szkolnym 2019/2020

Sesja: czerwiec – lipiec 2020 r.

KWALIFIKACJA MG.12 – 3b eps BS

  • część pisemna – 23 czerwca 2020 r. w sali 301C, godz. 12.00
  • część praktyczna – od 06 lipca 2020 r. do 07 lipca 2020 r. w BCE ZP Nr 1 (Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 37), godz. 08.00, 12.00, 16.00

KWALIFIKACJA MG.18 – 3a mps BS, 3b TPS, 3c TPS

  • część pisemna – 23 czerwca 2020 r. w salach 209A, 305C, 318C, godz. 10.00
  • część praktyczna – od 29 czerwca 2020 r. do 04 lipca 2020 r. w BCE ZP Nr 1 (Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 37), godz. 08.00, 12.00, 16.00

KWALIFIKACJA MG.20 – 3c TM

  • część pisemna – 23 czerwca 2020 r. w sali 323C, godz. 10.00
  • część praktyczna – 30 czerwca 2020 r. w BCE ZP Nr 4 (Bielsko-Biała, ul. Rejtana 15), godz. 08.00, 12.00, 16.00

KWALIFIKACJA AU.04 – 3b km BS

  • część pisemna – 23 czerwca 2020 r. w sali 304C, godz. 10.00
  • część praktyczna – 22 czerwca 2020 r. w sali 304C godz. 09.00

KWALIFIKACJA M.42

  • część praktyczna – 22 czerwca 2020 r. w sali 301C godz. 13.00

KWALIFIKACJA M.44

  • część praktyczna – 25 czerwca 2020 r. w sali 206C, godz. 08.00

Technikum nr 5

Kwalifikacje na kierunku technik mechanik:
MG.20 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MG.44 – Organizowanie i nadzorowanie procesu produkcji maszyn i urządzeń

Kwalifikacje na kierunku technik pojazdów samochodowych:
MG.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów zespołów pojazdów samochodowych
MG.43 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Kwalifikacja na kierunku technik spedytor:
AU.31 – Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5

Kwalifikacja na kierunku mechanik pojazdów samochodowych
MG.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów zespołów pojazdów samochodowych

Kwalifikacja na kierunku elektromechanik pojazdów samochodowych
MG.12 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Kwalifikacja na kierunku kierowca mechanik
AU.04 – Eksploatacja środków transportu drogowego


Wszelkie informacje na temat egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie znajdują się na stronie CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/