Egzamin zawodowy

Wszelkie informacje na temat egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie znajdują się na stronie CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

Technikum nr 5

Kwalifikacje na kierunku technik mechanik:
MG.20 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MG.44 – Organizowanie i nadzorowanie procesu produkcji maszyn i urządzeń

Kwalifikacje na kierunku technik pojazdów samochodowych:
MG.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów zespołów pojazdów samochodowych
MG.43 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Kwalifikacja na kierunku technik spedytor:
AU.31 – Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5

Kwalifikacja na kierunku mechanik pojazdów samochodowych
MG.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów zespołów pojazdów samochodowych

Kwalifikacja na kierunku elektromechanik pojazdów samochodowych
MG.12 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Kwalifikacja na kierunku kierowca mechanik
AU.04 – Eksploatacja środków transportu drogowego

 

EGZAMIN ZAWODOWY w roku szkolnym 2019/2020

Sesja: styczeń – luty 2020 r.

KWALIFIKACJA A.28

 • część pisemna – 10 stycznia 2020 r. w sali 304 C, godz. 10.00
 • część praktyczna – 09 stycznia 2020 r. w sali 304 C, godz. 09.00

KWALIFIKACJA A.29 – 4aTS

 • część pisemna – 10 stycznia 2020 r. w sali 304 C, godz. 12.00
 • część praktyczna – 09 stycznia 2020 r. w sali 304 C, godz. 13.00

KWALIFIKACJA M.12

 • część pisemna – 10 stycznia 2020 r. w sali 318 C, godz. 12.00
 • część praktyczna – 12 lutego 2020 r. w BCE (Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 37), godz. 08.00

KWALIFIKACJA M.18

 • część pisemna – 10 stycznia 2020 r. w sali 301 C, godz. 10.00

KWALIFIKACJA M.42 – 4bTPS, 4cTPS

 • część pisemna – 10 stycznia 2020 r. w salach 304 C, 318 C, godz. 14.00
 • część praktyczna – 09 stycznia 2020 r. w salach 301 C, 318 C godz. 13.00

KWALIFIKACJA M.44 – 4aTM

 • część pisemna – 10 stycznia 2020 r. w sali 301 C, godz. 12.00
 • część praktyczna – 14 stycznia 2020 r. w sali 206 C, godz. 08.00