Egzamin zawodowy

Wszelkie informacje na temat egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie znajdują się na stronie CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

Technikum nr 5

Kwalifikacje na kierunku technik mechanik:
MG.20 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MG.44 – Organizowanie i nadzorowanie procesu produkcji maszyn i urządzeń

Kwalifikacje na kierunku technik pojazdów samochodowych:
MG.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów zespołów pojazdów samochodowych
MG.43 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Kwalifikacja na kierunku technik spedytor:
AU.31 – Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5

Kwalifikacja na kierunku mechanik pojazdów samochodowych
MG.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów zespołów pojazdów samochodowych

Kwalifikacja na kierunku elektromechanik pojazdów samochodowych
MG.12 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Kwalifikacja na kierunku kierowca mechanik
AU.04 – Eksploatacja środków transportu drogowego

 

EGZAMIN ZAWODOWY w roku szkolnym 2018/2019

                   Sesja: styczeń – luty 2019 r.

 

KWALIFIKACJA  A.28 – 4aTS

 • część praktyczna – 09 stycznia 2019 r. w sali 304 C, godz. 09.00

KWALIFIKACJA  A.29 – 4aTS

 • część pisemna – 10 stycznia 2019 r. w sali 304 C, godz. 12.00
 • część praktyczna – 09 stycznia 2019 r. w sali 304 C, godz. 13.00

KWALIFIKACJA  M.12 – 4bTPS, 4cTPS

 • część pisemna – 10 stycznia 2019 r. w sali 309 C, godz. 12.00
 • część praktyczna – 11 stycznia 2019 r. w BCKUiP, godz. 08.00

KWALIFIKACJA  M.18 – 3bTPS, 3cTPS

 • część pisemna – 10 stycznia 2019 r. w sali 318 C, godz. 10.00
 • część praktyczna – 11 stycznia – 18 stycznia 2019 r. w BCKUiP, godz. 08.00, 12.00, 16.00

KWALIFIKACJA  M.42 – 4bTPS, 4cTPS

 • część pisemna – 10 stycznia 2019 r. w salach 305 C, 308 C, godz. 14.00
 • część praktyczna – 09 stycznia 2019 r. w salach 308 C, 318 C godz. 13.00

KWALIFIKACJA  M.44 – 4aTM

 • część pisemna – 10 stycznia 2019 r. w sali 301 C, godz. 12.00
 • część praktyczna – 15 stycznia 2019 r. w sali 206 C, godz. 08.00, 12.00

KWALIFIKACJA  M.20

 • część praktyczna – 08 lutego 2019 r. w BCKUiP, godz. 12.00