Egzamin zawodowy

Wszelkie informacje na temat egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie znajdują się na stronie CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

Technikum nr 5

Kwalifikacje na kierunku technik mechanik:
MG.20 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MG.44 – Organizowanie i nadzorowanie procesu produkcji maszyn i urządzeń

Kwalifikacje na kierunku technik pojazdów samochodowych:
MG.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów zespołów pojazdów samochodowych
MG.43 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Kwalifikacja na kierunku technik spedytor:
AU.31 – Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5

Kwalifikacja na kierunku mechanik pojazdów samochodowych
MG.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów zespołów pojazdów samochodowych

Kwalifikacja na kierunku elektromechanik pojazdów samochodowych
MG.12 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Kwalifikacja na kierunku kierowca mechanik
AU.04 – Eksploatacja środków transportu drogowego

 

EGZAMIN ZAWODOWY w roku szkolnym 2018/2019

                   Sesja: czerwiec – lipiec 2019 r.

 

KWALIFIKACJA  A.28 – 3a TS

 • część pisemna – 18 czerwca 2019 r. w sali 304 C, godz. 10.00
 • część praktyczna – 17 czerwca 2019 r. w sali 304 C, godz. 9.00

KWALIFIKACJA  A.29

 • część praktyczna – 17 czerwca 2019 r. w sali 304 C, godz. 13.00

KWALIFIKACJA  M.12 – 3b TPS, 3c TPS, 3b ZSZ eps

 • część pisemna – 18 czerwca 2019 r. w sali 318 C, 304 C, godz. 12.00
 • część praktyczna – 21 czerwca – 26 czerwca 2019 r. w BCKUiP (Bielsko-Biała ul. Krasińskiego 37), godz. 8.00, 12.00, 16.00

KWALIFIKACJA  M.18 – 3a ZSZ mps, 3b ZSZ mps

 • część pisemna – 18 czerwca 2019 r. w sali 318 C, godz. 10.00
 • część praktyczna – 01 lipca – 03 lipca 2019 r. w BCKUiP (Bielsko-Biała ul. Krasińskiego 37), godz. 8.00, 12.00, 16.00

KWALIFIKACJA  M.42

 • część pisemna – 18 czerwca 2019 r. w sali 301 C, godz. 14.00
 • część praktyczna – 17 czerwca 2019 r. w sali 318 C, godz. 13.00

KWALIFIKACJA  M.44

 • część pisemna – 18 czerwca 2019 r. w sali 301 C, godz. 12.00
 • część praktyczna – 27 czerwca 2019 r. w sali 206 C, godz. 8.00

KWALIFIKACJA  M.20 – 3b TM

 • część pisemna – 18 czerwca 2019 r. w sali 301 C, godz. 10.00
 • część praktyczna – 28 czerwca 2019 r. w BCKUiP (Bielsko-Biała ul. Rejtana 15), godz. 8.00, 12.00