Innowacje pedagogiczne

 

Innowacje pedagogiczne w naszej szkole
Aby w większym stopniu odpowiadać na potrzeby edukacyjne młodzieży, dostosować ofertę edukacyjną do wymagań rynku pracy, a także przygotować naszych uczniów do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, nauczyciele naszej szkoły przygotowali i wdrożyli programy innowacji pedagogicznych.
Innowacja pedagogiczna umożliwia wprowadzenie nowych rozwiązań w procesie
dydaktycznym, które mają na celu lepsze dostosowanie programu nauczania do ciągle zmieniającej się rzeczywistości i  sprostanie potrzebom edukacyjnym młodzieży.
Aktualnie w naszej szkole prowadzone są trzy innowacje pedagogiczne:
• „Obsługa celna”
• „Obsługa i naprawa motocykli”
• „Siła z tożsamości się bierze”.


„Obsługa celna” to innowacja realizowana w klasach II technikum w zawodzie technik spedytor. Celem innowacji jest poszerzenie wiedzy teoretycznej spedytora z zakresu obsługi celnej, a co za tym idzie, merytoryczne i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie spedytor specjalizującego się w obsłudze celnej przedsiębiorstw. Wprowadzane treści są ujęte w dwóch blokach tematycznych: cło i akcyza. W klasach objętych innowacją odbywają się zajęcia dodatkowe prowadzone w oparciu o program autorski przygotowany przez mgr inż. Dorotę Stanclik. Obejmują one zarówno typowe zajęcia realizowane w gmachu szkoły, lekcje z udziałem pracowników Urzędu Celnego w Bielsku-Białej, a także zajęcia realizowane na terenie oddziału Urzędu Celnego w połączeniu z prezentacją sprzętu i posługiwaniem się nim.


„Obsługa i naprawa motocykli” to innowacja realizowana w klasach I technikum w zawodzie
technik pojazdów samochodowych. Celem innowacji jest poszerzenie wiedzy teoretycznej technika pojazdów samochodowych z zakresu mechaniki motocyklowej, a co za tym idzie, merytoryczne i praktyczne przygotowanie do pracy w charakterze mechanika pojazdów specjalizującego się w naprawie i obsłudze oraz diagnostyce motocykli. W klasach objętych innowacją odbywają się zajęcia dodatkowe prowadzone w oparciu o program autorski przygotowany przez nauczycieli przedmiotów zawodowych mgr Artura Skibę, mgr inż. Sławomira Szęszoła, mgr inż. Pawła Urbańczyka. Zajęcia odbywają się zarówno w formie typowych zajęć edukacyjnych w gmachu szkoły, jak i w formie wyjazdów do serwisów i salonów motocyklowych. W realizacji założeń innowacji szkołę wspiera JAW MOTO Autoryzowany Dealer Yamaha w Bielsku-Białej.


„Siła z tożsamości się bierze” to innowacja realizowana w klasach III technikum. Celem innowacji jest pielęgnowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej oraz rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej. W klasach objętych innowacją odbywają się dodatkowe zajęcia prowadzone w oparciu o program autorski opracowany przez mgr Marię Kurzycę. Wprowadzone treści ujęte są w dwóch blokach tematycznych: państwo i narodowość. Pierwszy z blok tematyczny dotyczy funkcjonowania państwa, natomiast drugi polskiego dziedzictwa narodowego. Realizacja treści programowych przebiegała zarówno w formie typowych zajęć edukacyjnych w gmachu szkoły, jak i w formie wyjazdów edukacyjnych.

TUTORING W NASZEJ SZKOLE

Cieszymy się, że możemy zaoferować naszym uczniom coś więcej niż tradycyjną edukację.

Nasi nauczyciele dążą do ciągłego rozwoju swoich podopiecznych, dlatego poszukują nowych form edukacji. Stąd wziął się pomysł wprowadzenia zajęć tutorskich. W 2017 roku trzech nauczycieli (Pani Maria Kurzyca, Pani Magdalena Krajs, Pani Krystyna Piekarska) przeszło specjalistyczne szkolenia tutorskie i rozpoczęło prowadzenie tutoringu w naszej szkole.
Kilka słów o tutoringu.
Tutoring to niezwykła metoda dydaktyczna, szczególnie skuteczna jeśli chodzi o rozwijanie potencjału uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy. Polega ona na regularnych spotkaniach z uczniem (tzw. tutorialach), w ramach których podopieczni samodzielnie przygotowują/wykonują różne zadania, które są następnie omawiane z tutorem. Ta forma pracy niesie satysfakcję zarówno podopiecznym, jak i korzystającemu z niej nauczycielowi. Tutor (z łaciny – opiekun) to ktoś, kto potrafi pokierować rozwojem ucznia, trafnie rozpoznać potencjał człowieka, z którym pracuje, wspólnie wyznaczyć ścieżkę rozwoju naukowego, osobistego i społecznego, uważnie podchodzić do wyników jego prac, zmotywować do długotrwałej współpracy i znajdować w niej obopólną radość. Tutor daje to, czego zwykle nie mogą zapewnić masowe systemy edukacji: skupienie się na konkretnym podopiecznym i możliwość dostosowania ścieżki edukacyjnej do jego specyficznej sytuacji. Tutoring może być także znakomitą metodą rozwijającą talenty i zainteresowania uczniów, pomagającą odnaleźć im swoją ścieżkę rozwoju osobistego i edukacyjnego.
Tutoring to coś więcej niż przekazanie i weryfikacja wiedzy. Tutor potrafi pójść krok dalej: uczyć samodzielnego myślenia, budowania opinii opartych na wiedzy i publicznej ich obrony. Tutoriale są często wydarzeniami, w których dzieje się prawdziwa edukacja. To czas smakowania zdobytej wiedzy, niespiesznych poszukiwań, snucia refleksji, odnajdywania połączeń między ideami i faktami, szukania praktycznych zastosowań naukowych odkryć. W czasach pośpiechu i edukacji, która gubi swój sens, to prawdziwa oaza i ratunek dla ucznia, nauczyciela, dla szkoły. Mocną stroną tutoringu jest również jego dydaktyczna skuteczność i długotrwałość efektów.