Projekt „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”

    

 

 

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”.

Projekt obejmie 2200 szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i zawodowych, w tym: 165 tys. uczniów, 220 tys. rodziców i 22 tys. Nauczycieli.

Celem projektu są działania informacyjne, edukacyjne i motywujące uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół do zdobycia wiedzy o cyberbezpieczeństwie.

Najważniejszym aspektem bezpiecznego korzystania z sieci jest posiadanie wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego użytkowania portali społecznościowych. Dlatego tak ważne jest podnoszenie świadomości wśród młodzieży i uświadamianie zagrożeń wynikających z niewłaściwego posługiwania się nowoczesną technologią.

W trakcie zajęć i warsztatów uczniowie będą uczyli się odpowiednich zachowań w sieci oraz reagowania na sytuacje stwarzające zagrożenie.