Technik z przyszłością – mariaże z Królową

Innowacja realizowana jest w roku szkolnym 2018/2019 w klasie 1 c technikum. Jej cel główny to rozwijanie zainteresowań i wszelkiej aktywności oraz kształcenie kreatywności technicznej uczniów, zdobycie wiedzy i umiejętności, które pomogą jeszcze sprawniej funkcjonować młodzieży we współczesnym świecie. Autorem innowacji jest nauczyciel matematyki pani mgr Katarzyna Hańderek.