Technikum nr 5

Kształcąc się na tym kierunku BEZPŁATNIE zrobisz kurs prawa jazdy kat. B

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH organizuje i nadzoruje obsługę oraz naprawy pojazdów samochodowych, diagnozuje stan techniczny pojazdów samochodowych.

Kwalifikacje:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Czytaj więcej…

 

Kierunek z innowacją pedagogiczną „MODELOWANIE PRZESTRZENNE z DRUKIEM 3D”

TECHNIK MECHANIK organizuje proces produkcji związany z wytwarzaniem części maszyn i urządzeń, wykonuje i nadzoruje prace związane z montażem, instalowaniem, uruchamianiem, obsługą maszyn i urządzeń.

Kwalifikacje:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

 

TECHNIK MECHANIK

Czytaj więcej…

 

Kierunek z innowacją pedagogiczną „OBSŁUGA CELNA”

TECHNIK SPEDYTOR planuje, organizuje i dokumentuje procesy transportowe związane z przemieszczaniem ładunków, monitoruje przebieg procesu transportowo-spedycyjnego, prowadzi rozliczenia z klientami i kontrahentami.

Kwalifikacja:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 TECHNIK SPEDYTOR

Czytaj więcej…

 

Kształcąc się na tym kierunku BEZPŁATNIE zrobisz kurs prawa jazdy kat. B, C, C+E

TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO zajmuje się planowaniem, organizowaniem i wykonywaniem przewozu samochodowego ładunków. Potrafi odpowiednio sklasyfikować towary i ładunki oraz dobrać do nich właściwe środki transportu drogowego.

Kwalifikacje:

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

 

Czytaj więcej…

 

Kierunek z innowacją pedagogiczną „PROGRAMOWANIE ROBOTÓW”

TECHNIK AUTOMATYK zajmuje się urządzeniami i układami automatyki przemysłowej, montuje je i uruchamia, obsługuje, wykonuje ich przeglądy techniczne i konserwacje oraz przeprowadza diagnostykę i remonty.

Kwalifikacje:

ELM.01. – Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

ELM.04. – Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

 

 

 

TECHNIK AUTOMATYK

Czytaj więcej…

 

TECHNIK ROBOTYK

Kwalifikacje:

ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki

ELM.08. Eksploatacja i programowanie systemów robotyki

 

    TECHNIK ROBOTYK

Czytaj więcej…