Technik pojazdów samochodowych


 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH organizuje i nadzoruje obsługę oraz naprawy pojazdów samochodowych, diagnozuje stan techniczny pojazdów samochodowych.

Kwalifikacje:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

  Kierunek objęty patronatem:


 

 

Patronat obejmuje między innymi:

 • organizację wizyt zawodoznawczych na terenie firm patronackich,
 • szkolenia branżowe dla uczniów oraz nauczycieli,
 • wykłady, prezentacje i wycieczki naukowe współorganizowane z firmami partnerskimi,
 • realizację praktyk zawodowych w firmach partnerskich,
 • możliwość udziału uczniów w szkoleniach realizowanych przez firmę Eaton w ramach „Szkoły mechaników”,
 • propozycje zatrudnienia absolwentów szkoły przez firmy partnerskie,
 • wsparcie szkoły w gromadzeniu pomocy dydaktycznych,
 • sprawowanie przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH opieki naukowo-dydaktycznej nad kierunkiem,
 • udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na terenie Uczelni,
 • udział w konferencjach i konkursach organizowanych przez Uczelnię,
 • możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach e-sportowych.