Technik pojazdów samochodowych

 

 

 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH organizuje i nadzoruje obsługę
oraz naprawy pojazdów samochodowych, diagnozuje stan techniczny pojazdów
samochodowych.

Kwalifikacje:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

 

 

 

 

Nasze pracownie:

Kierunek objęty patronatem:

 
 

Patronat obejmuje między innymi:

  • organizację wizyt zawodoznawczych i realizację praktyk zawodowych w firmach partnerskich,
  • szkolenia branżowe dla uczniów oraz nauczycieli,
  • wykłady, prezentacje i wycieczki naukowe współorganizowane z Partnerami,
  • możliwość udziału uczniów w szkoleniach realizowanych przez firmę Eaton w ramach „Szkoły mechaników”,
  • w przypadku zapotrzebowania na pracowników w firmach partnerskich możliwość zatrudnienia absolwentów szkoły,
  • wsparcie szkoły w gromadzeniu pomocy dydaktycznych,
  • sprawowanie przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki UBB opieki naukowo-dydaktycznej nad kierunkiem,
  • udział w wykładach, zajęciach laboratoryjnych, konferencjach i konkursach organizowanych przez Uczelnię,
  • możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach e-sportowych.