Magazynier logistyk

MAGAZYNIER LOGISTYK zajmuje się przyjmowaniem i wydawaniem towarów
z magazynu, ich przechowywaniem, a także prowadzeniem dokumentacji magazynowej
oraz obsługą programów komputerowych.

Kwalifikacja:

SPL.01.  Obsługa magazynów

 

 

 

 

 

 

 

Nasze pracownie:

Kierunek objęty patronatem:

 

 

Patronat obejmuje między innymi:

  • organizację wizyt zawodoznawczych i realizację praktyk zawodowych w firmach partnerskich,
  • szkolenia branżowe dla uczniów oraz nauczycieli,
  • wykłady, prezentacje i wycieczki naukowe współorganizowane z Partnerami,
  • w przypadku zapotrzebowania na pracowników w firmach partnerskich możliwość zatrudnienia absolwentów szkoły,
  • wsparcie szkoły w gromadzeniu pomocy dydaktycznych,
  • możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach e-sportowych.