Historia/ważniejsze wydarzenia

Dowiedz się więcej o naszej szkole, skorzystaj z poniższej linii czasu


 

1972 1973 1974 1975 1976 1978
1981 1986 1987
1990 1992 1993 1999
2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 

 

Przez 40 lat istnienia szkoły nasze mury opuściło 13090 absolwentów. W szczytowym okresie funkcjonowania szkoły nabór był tak duży, że klasy zasadniczej szkoły zawodowej dochodziły do litery X. Klasa Ia technikum była zawsze rekrutowana z uczniów, którzy posiadali świadectwo „z paskiem”.

Nasi absolwenci są nie tylko mechanikami samochodowymi, blacharzami, ale także lekarzami, nauczycielami, socjologami, księżmi, policjantami, wojskowymi.

Wielu pedagogów szkoły odznaczonych było Srebrnymi i Złotymi Krzyżami Zasługi, nagrodami Kuratora, Ministra Oświaty i Wychowania, Ministra Przemysłu Maszynowego, a nawet Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari.

W 1985 i 1987 roku szkoła otrzymała wyróżnienie Ministra Oświaty i Wychowania w Ogólnopolski Konkursie „Sport dla każdego”.

W 1990 roku młodzież naszej szkoły na terenie Nadleśnictwa Bielsko w akcji zalesieniowej posadziła 5000 sztuk drzewek w uprawach i 140000 sztuk sadzonek w szkółkach.

Do 2000 roku działała w szkole Spółdzielnia Uczniowska „Maluch”, której celem było uczenie młodzieży przedsiębiorczości, prowadzenie sklepiku, pomoc ludziom starszym.

W 2004 roku wyróżniono szkołę medalem za zasługi na rzecz Ligi Obrony Kraju z okazji 60 urodzin powstania organizacji.

Obecne SKKT – to pozostałość po oddziale zakładowego koła PTTK przy FSM. W szczytowym okresie liczyło 440 członków i organizowało kilkanaście wycieczek rocznie.