Samorząd uczniowski

Przewodniczący: Dawid Wala

Wiceprzewodnicząca: Nikola Chlipała

Skarbnik: Jakub Kasperowicz

Sekretarz: Jakub Ryszka