fe_ue

POWER – Motoryzacja bez granic

Projekt „Motoryzacja bez granic” jest realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej w okresie 01.09.2016 – 30.06.2018. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską, w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Dofinansowanie projektu wynosi 339 610,41 PLN.

infoKliknij by przeczytać więcej o projekcie


fe_ue

POWER – Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej

Głównym celem projektu było nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniach językowych i metodycznych w Wielkiej Brytanii, Słowenii i Niemczech. ZSSiO pozyskało kwotę 71901,17 PLN na realizację projektu „Edukacja to wyzwanie”.
Projekt zatwierdzony został do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, którego beneficjentem była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji .

infoKliknij by przeczytać więcej o projekcie

info6.06-17.06.2016 – Katarzyna Hańderek, Bożena Rzycka-Ryznar

info12.10-23.10.2015 – Renata Sosnowska-Mulka, Dorota Popik


kapital_eu eu_fund_spol

Edukacja dla przyszłości

„Edukacja dla przyszłości” – atrakcyjna oferta kształcenia w Szkołach Zawodowych Bielska – Białej. Projekt współtworzony ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.wirt_lab

Wirtualne Laboratoria – Sukces Innowacji

ZSSiO jest jedną z 48 szkół biorących udział w ogólnopolskim projekcie „Wirtualne Laboratoria – Sukces Innowacji” realizowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki któremu będzie prowadzić lekcje na przedmiotach: laboratorium logistyczno-spedycyjne oraz laboratorium magazynowe w oparciu o zintegrowany system informatyczny klasy – ERP – iScala, który jest wykorzystywany na co dzień przez przedsiębiorstwa we wspomaganiu działalności gospodarczej. Koordynatorem projektu jest nasz partner Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

infoKliknij by przeczytać więcej o projekciecomenius_logo_male

Comenius

Comenius – jeden z czterech programów sektorowych Programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) – Celem programu jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej, poprzez dofinansowanie udziału w szkoleniach w krajach europejskich.

Do chwili obecnej trzech nauczycieli z ZSSiO wzięło udział w kursach organizowanych przez Fundację Systemu Rozwoju Edukacji.


Mam zawód mam pracę w regionie

„Mam zawód – mam pracę w regionie” to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz z 15 powiatami i 15 miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

Okres realizacji projektu w Mieście Bielsko-Biała: lata szkolne 2012/2013 i 2013/2014

infoKliknij by przeczytać więcej o projekcie