Dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących

Dyrektor mgr Jadwiga Janczar

Wicedyrektor mgr Bożena Sadlik

Wicedyrektor mgr Zofia Zamaria

Wicedyrektor mgr Jan Marek

Wicedyrektor mgr inż. Andrzej Stokłosa