Kierowca mechanik

 

KIEROWCA MECHANIK prowadzi pojazdy samochodowe i zespoły pojazdów, wykonuje prace związane z przewozem drogowym, prowadzi dokumentacją z tym związaną, wykonuje prace związane z obsługą, oceną stanu technicznego oraz naprawą środków transportu drogowego.

Kwalifikacja:

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

  Kierunek objęty patronatem:

Patronat obejmuje między innymi:

  • organizację wizyt zawodoznawczych na terenie Raben Logistics Polska Sp. z o.o.,
  • szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli organizowane przez Raben Logistics Polska Sp. z o.o.,
  • udział w prezentacjach i wycieczkach naukowych umożliwiających zapoznanie z narzędziami i technologiami stosowanymi w Raben Logistics Polska Sp. z o.o.,
  • realizację praktyk zawodowych.