Innowacje – Obsługa i naprawa motocykli

„Obsługa i naprawa motocykli” to innowacja realizowana w klasach I technikum w zawodzie
technik pojazdów samochodowych. Celem innowacji jest poszerzenie wiedzy teoretycznej technika pojazdów samochodowych z zakresu mechaniki motocyklowej, a co za tym idzie, merytoryczne i praktyczne przygotowanie do pracy w charakterze mechanika pojazdów specjalizującego się w naprawie i obsłudze oraz diagnostyce motocykli. W klasach objętych innowacją odbywają się zajęcia dodatkowe prowadzone w oparciu o program autorski przygotowany przez nauczycieli przedmiotów zawodowych mgr Artura Skibę, mgr inż. Sławomira Szęszoła, mgr inż. Pawła Urbańczyka. Zajęcia odbywają się zarówno w formie typowych zajęć edukacyjnych w gmachu szkoły, jak i w formie wyjazdów do serwisów i salonów motocyklowych. W realizacji założeń innowacji szkołę wspiera JAW MOTO Autoryzowany Dealer Yamaha w Bielsku-Białej.