POWER „Hiszpańskie staże dla najlepszych”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus Plus sektor „Kształcenie i szkolenia zawodowe” zatwierdziła do realizacji wniosek „Hiszpańskie staże dla najlepszych” i przyznała dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oznacza to, że najlepsi uczniowie z Naszej Szkoły będą mogli realizować miesięczne praktyki w Hiszpanii (w Sewilli i w Maladze).
Projekt skierowany jest do uczniów, którzy uzyskali najlepszą średnią ocen z wybranych przedmiotów w klasie drugiej. Rekrutacja uczniów z klas trzecich odbędzie się w miesiącu październiku na podstawie regulaminu, który zostanie umieszczony na stronie Szkoły.
Projekt „Hiszpańskie staże dla najlepszych” będzie realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej w latach 2018-2020.
Szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 407 571,90 zł.
Głównym celem projektu jest rozwój kluczowych kompetencji zawodowych i językowych wśród uczniów, kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych,technik mechanik, technik spedytor. Dzięki zagranicznym praktykom zwiększą oni swoje możliwości zdobycia zatrudnienia po zakończeniu edukacji. Uczniowie podniosą swoje umiejętności praktyczne, a także osobiste, społeczne i organizacyjne. Przede wszystkim jednak zdobędą doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku na stanowiskach zgodnych z profilem kształcenia. Projekt przyczyni się również do podniesienia kompetencji organizacyjnych, językowych i kulturowych naszych nauczycieli.
Koordynatorem projektu jest mgr inż. Teresa Glądys.

Kliknij by przeczytać więcej o projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji


I Tura rok 2019

Hiszpania, wycieczki

Praktyki w Maladze

II Tura rok 2020

Hiszpania , wycieczki Tura II,03. 2020

Praktyki w Maladze 2020 – technik spedytor

Praktyki w Maladze 2020 – technik mechanik

Praktyki w Maladze 2020- technik poj. samochodowych