Tutoring

TUTORING W NASZEJ SZKOLE

Cieszymy się, że możemy zaoferować naszym uczniom coś więcej niż tradycyjną edukację.

 

Nasi nauczyciele dążą do ciągłego rozwoju swoich podopiecznych, dlatego poszukują nowych form edukacji. Stąd wziął się pomysł wprowadzenia zajęć tutorskich. Dwóch nauczycieli naszej szkoły (Pani Maria Kurzyca i Pani Magdalena Krajs) przeszło specjalistyczne, 3-stopniowe szkolenia uzyskując najwyższe stopnie uprawnień tutorskich i rozpoczęło prowadzenie tutoringu dla uczniów Technikum i Szkoły Branżowej.

Czym jest tutoring?

To niezwykła metoda dydaktyczna, szczególnie skuteczna jeśli chodzi o rozwijanie potencjału uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy. Polega ona na regularnych, indywidualnych spotkaniach z uczniem (tzw. tutorialach), w ramach których podopieczny samodzielnie przygotowuje/wykonuje różne zadania, które są następnie omawiane z tutorem. Ta forma pracy niesie satysfakcję zarówno podopiecznemu, jak i nauczycielowi.

 

Tutor (z łaciny – opiekun) to ktoś, kto potrafi pokierować rozwojem ucznia, trafnie rozpoznać potencjał człowieka, z którym pracuje, wspólnie wyznaczyć ścieżkę rozwoju naukowego, osobistego i społecznego, uważnie podchodzić do wyników jego prac, zmotywować do długotrwałej współpracy i znajdować w niej obopólną radość. Tutor daje to, czego zwykle nie mogą zapewnić masowe systemy edukacji: skupienie się na konkretnym podopiecznym i możliwość dostosowania ścieżki edukacyjnej do jego specyficznej sytuacji. Tutoring może być także znakomitą metodą rozwijającą talenty i zainteresowania uczniów, pomagającą odnaleźć im swoją ścieżkę rozwoju osobistego i edukacyjnego.

 

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów na przygodę i wyzwanie jaką jest tutoring.

 

Jeżeli chcesz poznawać dokładnie siebie, swoje mocne i słabe strony, wartości, rozwijać umiejętności, pracować nad sobą, dowiedzieć się jak kształtować swoją przyszłość, pracować nad mocnymi i słabymi stronami, osiągnąć wymarzony cel, zrealizować jakiś projekt szkolny lub całkowicie pozaszkolny – tutoring jest dla Ciebie :-)

Szczegółowych informacji udzielają nasze tutorki :-)