Rada Rodziców

Przewodniczący: Janusz Florysiak
Zastępca przewodniczącego: Michał Litwiniuk
Sekretarz: Iwona Dziech
Skarbnik: Karina Wandzel

Adres e-mail Rady Rodziców: radarodzicow@zssio.pl