Rada Rodziców

Rada Rodziców

Izabela Smołka – przewodnicząca Rady Rodziców

Agnieszka Pasternak – zastępca przewodniczącego Rady Rodziców

Ewa Wala – sekretarz Rady Rodziców

Grażyna Kęska – skarbnik Rady Rodziców

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Jarosław Kurowski – przewodniczący Komisji

Joanna Zolichowska – członek Komisji

Karina Cichór – członek Komisji

Magdalena Musiał – członek Komisji

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców można dokonywać na konto nr:

78 1240 1170 1111 0010 9019 3724