Rada Rodziców

Rada Rodziców

Janusz Florysiak – przewodniczący Rady Rodziców

Izabela Smołka – zastępca przewodniczącego Rady Rodziców

Ewa Wala – sekretarz Rady Rodziców

Joanna Zolichowska – skarbnik Rady Rodziców

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Agnieszka Szajda – przewodniczący Komisji

Karina Cichór – członek Komisji

Wojciech Sala – członek Komisji

 

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców można dokonywać na konto nr: 

77 1020 1390 00006202 0018 0554