Terminy zebrań

 

20 września 2017 16:00 – 17:00 Spotkanie organizacyjno – informacyjne dla klas Technikum i Szkoły Branżowej
20 września 2017 17:30 Spotkanie Przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców z Dyrektorem ZSSiO
25 października 2017 16:30 Zebrania klasowe – przekazanie informacji rodzicom o bieżących ocenach i postępach uczniów w nauce.
22 listopada 2017 16:30 Zebrania klasowe – przekazanie informacji o przewidywanych ocenach oraz zagrożeniu otrzymania ocen niedostatecznych za semestr pierwszy. Konsultacje indywidualne.
17 stycznia 2018 16:30 Zebrania klasowe – prezentacja osiągnięć uczniów w semestrze I. Konsultacje indywidualne z nauczycielami.
21 marca 2018 16:30 Zebrania klasowe klas 4 Technikum – przekazanie informacji
rodzicom o przewidywanych ocenach oraz zagrożeniu otrzymania końcowych ocen niedostatecznych.
Konsultacje indywidualne z nauczycielami dla rodziców
uczniów pozostałych klas.
23 maja 2018 16:30 Pedagogizacja rodziców. Zebrania klasowe – przekazanie
informacji rodzicom o przewidywanych ocenach oraz zagrożeniu otrzymania ocen niedostatecznych na koniec roku szkolnego.