Terminy zebrań

 

Lp

Data

godzina

cel – tematyka zebrań

1.

Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia

11 września 2019 r.

( środa )

1600 – 1640

AULA SZKOLNA

Zebrania z Rodzicami kl.1-ych Technikum / Branżowej Szkoły I stopnia:

 • Wystąpienie Dyrektora Szkoły.

 • Pedagogizacja Rodziców.

1645 – 1730

SALE LEKCYJNE

Zebrania z Rodzicami kl. 1-ych Technikum / Branżowej Szkoły I  stopnia w salach :

 • Omówienie dokumentacji szkolnej.

 • Ustalenie zasad współpracy.

1630

SALE LEKCYJNE

Zebrania z rodzicami kl. 2-4 T i kl. 2-3 Branżowej Szkoły I stopnia:

 • Sprawy informacyjno-organizacyjne.

 • Procedury maturalne w kl. 4-ych oraz egzaminy zawodowe w kl.3 i 4 Technikum oraz 3 Branżowej Szkoły I stropnia – prezentacje.

 

2.

Szkoła Podstawowa

11 września 2019 r.
( środa)

1630

SALE LEKCYJNE

Zebrania z Rodzicami kl.1-8 Szkoły Podstawowej :

 • Sprawy informacyjno – organizacyjne.

 

 

3

Szkoła Podstawowa
Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia
11 września 2019 r.
( środa )

1730

SALA
KONFERENCYJNA

Zebranie Dyrektora Szkoły z przewodniczącymi Rad Oddziałowych wszystkich klas oraz prezydium Rady Rodziców.

 

 

4.

20 listopada 2019 r.

( środa )

1630

SALE LEKCYJNE

Zebrania z rodzicami wszystkich klas Szkoły Podstawowej i Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia:

 • Przekazanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w klasyfikacji semestralnej .

 • Omówienie bieżących spraw wychowawczych i dydaktycznych w klasach.

 

 

5.

08 stycznia 2020 r.

( środa )

1630

SALE LEKCYJNE

Zebrania z Rodzicami wszystkich klas Szkoły Podstawowej i Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia:

 • Prezentacja osiągnięć uczniów w semestrze I.

6.

25 marca 2020 r.

( środa )

1630

SALE LEKCYJNE

Zebrania z Rodzicami klas 4 Technikum :

 • Przekazanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w klasyfikacji rocznej

7.

20 maja 2020 r.

( środa )

1630

SALE LEKCYJNE

Zebrania z Rodzicami (oprócz klas maturalnych) :

 • przekazanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w klasyfikacji rocznej.