Terminy zebrań

Lp

Data

godzina

cel – tematyka zebrań

1.

12 września 2018r.

( środa )

16001700

Pedagogizacja rodziców. Spotkanie organizacyjno – informacyjne dla wszystkich klas ZSSiO . Omówienie procedur maturalnych.

Omówienie procedur egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasistów.

1745

Spotkanie Przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców z Dyrektorem ZSSiO.

2.

10 października 2018r.

( środa )

1630

Konsultacje indywidualne – przekazanie informacji rodzicom

o bieżących ocenach i postępach uczniów w nauce.

3.

21 listopada 2018r.

( środa )

1630

Zebrania klasowe – przekazanie informacji o przewidywanych ocenach oraz zagrożeniu otrzymania ocen niedostatecznych za semestr pierwszy.

4.

16 stycznia 2019r.

( środa )

1630

Zebrania klasowe – prezentacja osiągnięć uczniów w semestrze I. Konsultacje indywidualne z nauczycielami.

5.

27 marca 2019r.

( środa )

1630

Zebrania klasowe klas 4 Technikum – przekazanie informacji rodzicom o przewidywanych ocenach oraz zagrożeniu otrzymania końcowych ocen niedostatecznych.

Konsultacje indywidualne z nauczycielami dla rodziców uczniów pozostałych klas.

6.

22 maja 2019r.

( środa )

1630

Pedagogizacja rodziców. Zebrania klasowe – przekazanie informacji rodzicom o przewidywanych ocenach oraz zagrożeniu otrzymania ocen niedostatecznych na koniec roku szkolnego.