Mechanik pojazdów samochodowych

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH wykonuje obsługę, diagnostykę i naprawę pojazdów samochodowych.

Kwalifikacja:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

  Kierunek objęty patronatem:

Patronat obejmuje między innymi:

  • organizację wizyt zawodoznawczych na terenie firmy SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.,
  • szkolenia branżowe dla uczniów oraz nauczycieli,
  • wykłady, prezentacje i wycieczki naukowe umożliwiające zapoznanie z narzędziami i technologiami stosowanymi w firmie SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.,
  • realizację praktyk zawodowych,
  • wsparcie szkoły w gromadzeniu pomocy dydaktycznych.