Mechanik pojazdów samochodowych


 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH wykonuje obsługę, diagnostykę i naprawę pojazdów samochodowych.

Kwalifikacja:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

  Kierunek objęty patronatem:
 

Patronat obejmuje między innymi:

  • organizację wizyt zawodoznawczych na terenie firm patronackich,
  • szkolenia branżowe dla uczniów oraz nauczycieli,
  • wykłady, prezentacje i wycieczki naukowe umożliwiające zapoznanie z narzędziami i technologiami stosowanymi w firmach
  • realizację praktyk zawodowych,
  • wsparcie szkoły w gromadzeniu pomocy dydaktycznych,
  • możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach e-sportowych.