Technik transportu drogowego

 

 

 

TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO zajmuje się planowaniem, organizowaniem
i wykonywaniem przewozu samochodowego ładunków. Potrafi odpowiednio sklasyfikować
towary i ładunki oraz dobrać do nich właściwe środki transportu drogowego.

Kwalifikacje:

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze pracownie:

Kierunek objęty patronatem:

 

 

 

Patronat obejmuje między innymi:

  • organizację wizyt zawodoznawczych i realizację praktyk zawodowych w firmach partnerskich,
  • szkolenia branżowe dla uczniów oraz nauczycieli,
  • wykłady, prezentacje i wycieczki naukowe współorganizowane z Partnerami,
  • w przypadku zapotrzebowania na pracowników w firmach partnerskich możliwość zatrudnienia absolwentów szkoły,
  • wsparcie szkoły w gromadzeniu pomocy dydaktycznych,
  • sprawowanie przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki UBB opieki naukowo-dydaktycznej nad kierunkiem,
  • udział w wykładach, zajęciach laboratoryjnych, konferencjach i konkursach organizowanych przez Uczelnię,
  • możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach e-sportowych.