Technik transportu drogowego

TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO zajmuje się planowaniem, organizowaniem i wykonywaniem przewozu samochodowego ładunków. Potrafi odpowiednio sklasyfikować towary i ładunki oraz dobrać do nich właściwe środki transportu drogowego.

Kwalifikacje:

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

  Kierunek objęty patronatem:

Patronat obejmuje między innymi:

  • organizację wizyt zawodoznawczych na terenie Raben Logistics Polska Sp. z o.o.,
  • szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli organizowane przez firmę,
  • współorganizowanie z firmą prezentacji i wycieczek naukowych,
  • realizację praktyk zawodowych w Raben Logistics Polska Sp. z o.o.,
  • sprawowanie przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH opieki naukowo-dydaktycznej nad kierunkiem,
  • udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na terenie Uczelni,
  • udział w konferencjach i konkursach organizowanych przez Uczelnię.