VII Liceum Ogólnokształcące

Od 01.09.2023 r. otwieramy VII Liceum Ogólnokształcące

Planuje się otwarcie:

 1. oddziału z innowacją proobronną – oprócz realizacji programu przewidzianego dla Liceum Ogólnokształcącego uczeń zapozna się z zagadnieniami związanymi z podstawami strzelectwa, taktyki i logistyki (nie jest to klasa wojskowa/mundurowa).
  • Przedmioty rozszerzone: język angielski i geografia.
  • Dodatkowy przedmiot uzupełniający: pierwsza pomoc przedmedyczna.
 2. oddziału sportowego o profilu piłka siatkowa chłopców – warunkiem przyjęcia do oddziału sportowego są pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. Uwaga: oddział zostanie uruchomiony tylko w przypadku odpowiedniej liczby kandydatów.
  • Przedmioty rozszerzone: język angielski i biologia.
  • Dodatkowy przedmiot uzupełniający: pierwsza pomoc przedmedyczna.

Próby sprawności fizycznej odbędą się 02.06.2023 r. (piątek) o godz. 16.00 na hali sportowej ZSSiO, ul. Filarowa 52.

II termin – 06.06.2023 r. (wtorek) o godz. 16.00 na hali sportowej ZSSiO, ul. Filarowa 52 – dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie.

(od godz. 15.00 można zgłaszać się w szkole w celu dopełnienia czynności organizacyjnych).

Pobierz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w próbach sprawności fizycznej do celów rekrutacji

I CZĘŚĆ – sprawdziany ze sprawności ogólnej

 • pomiar mocy – skok w dal z miejsca,
 • rzut p. lekarską 3 kg z klęku,
 • bieg wahadłowy 9 m,
 • pomiar zasięgu w staniu i wyskoku dosiężnego z dojścia.

II CZĘŚĆ – ABC Siatkówki

 • technika podstawowych elementów z zakresu p. siatkowej,
 • odbicie sposobem górnym i dolnym w postawie siatkarskiej.

W dniu przystąpienia do prób sprawności fizycznej, kandydat może również złożyć pisemną rekomendację z Klubu Sportowego piłki siatkowej.

Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są w zakładce Kandydat/Rekrutacja

Zapraszamy !