2021

 


 

2020

 


 09.02.2021 r.

Lontex w gronie partnerów ZSSiO

W dniu 09 lutego 2021 r. podpisano porozumienie pomiędzy ZSSiO a LONTEX Sp. z o.o. Sp. komandytowa. W imieniu firmy porozumienie podpisał p. Lesław Tlaga – Prezes Zarządu, w imieniu ZSSiO porozumienie podpisał p. Janusz Berek – Dyrektor Szkoły. Firma Lontex obejmuje patronatem wszystkie kierunki transportowo-spedycyjne w naszej szkole, tj. technik spedytor, technik transportu drogowego i kierowca mechanik. Współpraca będzie dotyczyć między innymi:

  • organizacji wizyt zawodoznawczych dla uczniów i nauczycieli na terenie LONTEX Sp. z o.o. Sp. komandytowa,
  • organizacji szkoleń, prezentacji i wycieczek naukowych umożliwiających zapoznanie się z narzędziami i technologiami stosowanymi w firmie,
  • rzeczowego/finansowego wspierania szkoły przez firmę w rozwoju bazy dydaktycznej,
  • realizacji praktyk zawodowych przez uczniów szkoły w LONTEX Sp. z o.o. Sp. komandytowa,
  • proponowania zatrudnienia absolwentom ZSSiO w przypadku potrzeby zatrudnienia pracowników przez firmę,
  • podejmowania wspólnych działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

8.02.2021 r.

Rozszerzenie współpracy z firmą Astor Sp. z o.o.

W dniu 08.02.2021 r. podpisano porozumienie poszerzające zakres współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących a Astor Sp. z o.o.. W ramach porozumienia Astor Sp. z o.o. obejmuje patronatem kolejny kierunek kształcenia: Technik robotyk w Technikum nr 5. Firmę reprezentował p. Piotr Hornik – Z-ca Dyrektora Astor Katowice. W imieniu ZSSiO porozumienie podpisał p. Janusz Berek – Dyrektor Szkoły.


 

Wstecz