ZSSiO z tytułem Innowatora Branżowej Przedsiębiorczości

 

W dniu 14.05.2020 r. Pani mgr inż. Dorota Stanclik oraz Pani mgr Bożena Stawowczyk ukończyły szkolenie z zakresu wykorzystania Branżowych Symulacji Biznesowych w nauczaniu, zdały egzamin i uzyskały tytuł „Trener Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS„. Dzięki zaangażowaniu nauczycielek, zajęcia były nie tylko zdalne, ale także interesujące i bardzo praktyczne, a szkoła otrzymała tytuł Innowatora Branżowej Przedsiębiorczości. Uzyskany tytuł podkreśla realizację w naszej szkole innowacyjnej i praktycznej edukacji.

GRATULUJEMY!