ZSSiO w Magazynie Samorządowym

W numerze 10/426 Magazynu Samorządowego w Bielsku-Białej ukazał się artykuł nt. naszej szkoły.