Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami – środa 20 listopada 2019 roku, godzina 16:30.

Klasa Wychowawca Sala Lokalizacja
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5
1a mps G A. Horeczy 107 C parter bud. C
1b eps G I. Krężel 305 C II piętro bud. C
1c km G K. Głąb 204 C I piętro bud. C
1a mps P E. Bućko 304 C II piętro bud. C
1b eps P M. Błaszczak 222 B I piętro bud. B
1c km P M. Tarała-Chowaniec 227 B I piętro bud. B
2a mps/eps J. Czechowicz 101 C parter bud. C
2b km A. Skiba 124 C parter bud. C
3a mps D. Stanclik 222 C I piętro bud. C
3b km/eps A. Badura 322 C II piętro bud. C
Technikum Nr 5
1a tps G M. Krajs 309 C II piętro bud. C
1b tps/tm G M. Olma 106 C parter bud. C
1c ts G M. Kurzyca 210 C I piętro bud. C
1a tps P S. Szęszoł 122 C parter bud. C
1b tm/ta P J. Wolff 308 C II piętro bud. C
1c ts P A. Kuźmińska 117 C parter bud. C
2a tps/tm G. Duch 323 C II piętro bud. C
2b tps/ts K. Hańderek 318 C II piętro bud. C
3a ts T. Glądys 208 C I piętro bud. C
3b tps G. Jarosz 103 C parter bud. C
3c tps/tm A. Gilowska 223 C I piętro bud. C
4a tm/tps B. Stawowczyk 311 C II piętro bud. C
4b tm/tps B. Rzycka-Ryznar 301 C II piętro bud. C
4c tps B. Kasperek 212 C I piętro bud. C