Zajęcia w Oddziale Urzędu Celnego

Po raz kolejny klasa 2 i 3 technik spedytor w ramach innowacji pedagogicznej „Obsługa celna” miała okazję uczestniczyć w odprawach celnych ładunków. Zarówno towary przywożone jak i wywożone poza Unię Europejską muszą przejść kontrolę celną. Podczas naszego pobytu w Oddziale mieliśmy okazję brać udział w odprawie części wywożonych do USA (początkowo podróż autem a potem załadunek na statek), oraz towaru wywożonego do Ukrainy. Dowiedzieliśmy się jak typuje się eksporterów i importerów do szczegółowych kontroli i jak przebiega proces zgłaszania towarów do oclenia. Zajęcia w Oddziale Celnym są dla nas bardzo atrakcyjną lekcją praktyczną . Dziękujemy kierownikowi i pracownikom oddziału za poświęcony czas.