Sprawozdanie z realizacji zadania nr 10

Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

 

Warsztaty profilaktyczne „Bezpieczna Szkoła”

 

W RAMACH PROGRAMU „Bezpieczna Szkoła 2014”

W terminie od 12 do 27 listopada 2013 roku wszystkie klasy pierwsze (76 osób) uczestniczyły w ośmiogodzinnych warsztatach profilaktycznych „Bezpieczna Szkoła” prowadzonych przez pracowników Śląskiego Ośrodka Fundacji Praesterno.

 Celem warsztatów było wyposażenie uczniów w nowe umiejętności w obszarze kontaktów z rówieśnikami oraz poszerzenie ich wiedzy na temat minimalizowania zagrożeń takich jak uzależnienia, izolacja społeczna, bezrobocie w okresie wchodzenia w dorosłe życie.

W programie kursu pojawiły się następujące tematy:

– zachowania agresywne i przemoc,

– wpływ zachowań agresywnych na funkcjonowanie klasy,

– stereotypy – uprzedzenia – dyskryminacja,

– prawdy i mity dotyczące używek,

– konsekwencje sięgania po używki,

– wskaźniki problemowego używania alkoholu i narkotyków,

– mechanizm wchodzenia w uzależnienie,

– radzenie sobie z wyzwaniami okresu dojrzewania bez używek,

– budowanie bliskich więzi, tworzeni i utrzymywanie przyjaźni,

– realizowanie zadań związanych z nauka oraz pracą.

 

W czasie warsztatów uczniowie wykazywali zaangażowanie oraz zainteresowanie podejmowanymi kwestiami. W ankiecie ewaluacyjnej pozytywnie ocenili zajęcia.