Podsumowanie pierwszej tury Projektu „Hiszpańskie staże dla najlepszych”


 

 

 

 

Jesteśmy na półmetku Projektu „Hiszpańskie staże dla najlepszych” czas więc na podsumowanie pierwszej tury zagranicznego stażu naszych uczniów, który trwał od 02.03 do 30.03.2019.
Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2018 – 30.08.2020.
Główny cel projektu to rozwój kluczowych kompetencji zawodowych i językowych wśród uczniów. Projekt „Hiszpańskie staże dla najlepszych” skierowany jest do najlepszych uczniów klas trzecich Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. Dzięki Funduszom Europejskim uczniowie mogą realizować miesięczne praktyki zawodowe w Hiszpanii. Staże są finansowane w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów oraz kadry kształcenia zawodowego”.
W dniu 13 grudnia 2019r. o godzinie 10:50 w auli szkolnej grupa 17 uczniów zaprezentowała efekty miesięcznego pobytu w Maladze w Hiszpanii. Oprócz praktyk zawodowych realizowanych w firmach uczniowie brali udział w zajęciach z języka hiszpańskiego, a także warsztatach dotyczących:
• kreatywności,
• tworzenia własnego wizerunku na rynku pracy,
• umiejętności pracy w grupie,
• empatii,
• radzenia sobie za granicą, szczególnie z szokiem kulturowym.
Ważnym elementem pobytu w Hiszpanii była możliwość poznania kultury (pokaz flamenco, tradycyjne tapas) oraz zabytkowych miast min.: Malagi, Kordoby, Granady, Sewilli, Rondy i Gibraltaru.
Stażyści zdobywali umiejętności i kompetencje zawodowe w zależności od kierunku kształcenia, czyli technik pojazdów samochodowych, technik spedytor, technik mechanik. Młodzież podnosiła swoje kompetencje zawodowe i językowe oraz zdobywała doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku. Potwierdzeniem zdobytych kompetencji są dokumenty, które wręczył uczniom Dyrektor Szkoły Pan Janusz Berek wraz z koordynator projektu Panią Teresą Glądys. Dokumenty przekazane uczniom to : ECVET, Europass-Mobilność, Certyfikat ukończenia kursu języka hiszpańskiego na poziomie A1, Certyfikat ukończenia stażu w firmie hiszpańskiej (odpowiednio dla każdego uczestnika z nazwą firmy).
Opiekunami uczniów podczas pobytu w Maladze byli Pani Teresa Glądys i Pani Gabriela Duch oraz Pan Sławomir Szęszoł i Pan Artur Skiba.
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z praktyk oraz wycieczek i warsztatów. Prezentacje znajdują się na Facebooku ZSSiO, a zostały przygotowane przez uczniów Konrada Sura (prezentacja praktyk) oraz Bartłomieja Kukuczka (prezentacja wycieczek i warsztatów). Zdjęcia i filmiki do prezentacji dostarczyli sami uczestnicy stażu.
Przed nami druga tura Projektu „Hiszpańskie staże dla najlepszych” w ramach której kolejna grupa 17 uczniów wyjedzie do Malagi zdobywać kwalifikacje i doświadczenia. Termin wyjazdu to 29 luty 2020r., a powrót 28 marzec 2020r. Właśnie trwają zajęcia przygotowawcze przed stażami.