Koronawirus – zawieszenie zajęć w szkole

Szanowni Państwo,

Od 12 do 25 marca 2020 roku funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.
W tym okresie nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W związku z powyższym zajęcia w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej będą zawieszone na 2 tygodnie. W dniu 12 i 13 marca br. w Szkole Podstawowej nr 38 nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół. Nie realizujemy również nauczania indywidualnego.

Od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. miesięczne praktyki zawodowe realizowane przez uczniów naszej szkoły w zakładach pracy zostają zawieszone.

Szczegółowe informacje pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach