Kompetentnie i kluczowo o przyszłości w Samochodówce


Dnia 22 marca 2019 r. w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku- Białej miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – pierwszy w historii miasta Kongres Aktywnej Młodzieży, czyli w skrócie KAM BB 2019. Organizatorami spotkania byli – Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących oraz Bielsko-Bialski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – BBODN. Partnerzy kongresu: Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej, Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w Katowicach, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej. Patronat prasowy nad wydarzeniem objął Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej.

Kongres miał na celu zapoznać uczniów bielskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych z wiedzą na temat kompetencji kluczowych i uświadomić młodym ludziom ich znaczenie w procesie poszukiwania zatrudnienia.

W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli nie tylko uczniowie bielskich szkół, ale zaproszenie przyjęli i swoją obecnością zaszczycili nas – Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej –  Janusz Kaps, Inspektor Miejskiego Zarządu Oświaty – Aleksander Pietrzak, Dyrektor bielskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach – Tomasz Kowalik, wizytator bielskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach – Bernadeta Piestrak. Wśród naszych gości obecni również byli: Dyrektor Zespołu Szkół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej – Małgorzata Salamon, Przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących – Janusz Florysiak.

W gronie zaproszonych gości znaleźli się również Wiceprezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielska-Białej – Witosław Wasilewski, Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej – prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski.

Już od wczesnych godzin porannych uczestnicy KAM pracowali na warsztatach pod hasłem „Kompetencje Kluczowe na start…”

Podsumowując tę część warsztatową uczestnicy zgodnie stwierdzili, iż kształtowanie kompetencji kluczowych jest bardzo ważnym elementem szkolnej rzeczywistości i zapewnia sukces w realizacji zamierzonych planów na przyszłość.

W drugiej części Kongresu uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów ekspertów:
dr Agnieszki Hermy – dyrektor BBODN, Moniki Bezak – eksperta do spraw rynku pracy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pani Katarzyny Chełmińskiej – Tworek – trenera biznesu oraz panów: Przemysława Klisia – specjalisty ds. sprzedaży Team Prevent Poland sp. z o.o. i Grzegorza Fiuka – inżyniera ds. testów IFA Group.

W trakcie panelu dyskusyjnego Kongresu wykładowcy i uczestnicy, pod kierunkiem pani Agnieszki Książek – w-ce dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, spotkali się, aby podsumować kongres i podzielić się refleksami na temat rzeczywistości rynkowej i wyzwań czekających na absolwentów.

Kongres nie odbyłby się bez wsparcia sponsorów. Dziękujemy Radzie Rodziców ZSSiO, firmie Karmello Chocolatier, Caritas Diecezji Bielsko- Żywieckiej, Wydawnictwom Akcydensowym S.A. i pizzerii DOMINO’S z Bielska- Białej.

Pierwszy KAM przeszedł do historii. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, nauczycielom, wychowawcom, opiekunom uczniów, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do wielkiego sukcesu tego wydarzenia. Do zobaczenia za rok.

SPONSORZY