Egzaminy poprawkowe – sierpień 2015

26.08.2014 (Środa)
matematyka
geografia
język polski
historia
język niemiecki
podstawy przedsiębiorczości

27.08.2014 (czwartek)
chemia
fizyka
historia
matematyka
PKM
elektrotechnika i elektr.
procesy produkcji
TNZiPMPS

W przypadku zdawania egzaminu z matematyki lub historii uczeń powinien skontaktować się z sekretariatem szkoły lub wychowawcą klasy.

Wszystkie egzaminy rozpoczną się częścią pisemną o godzinie 9:00
w salach – 103 C i 106 C

Bezpośrednio po egzaminie pisemnym odbędzie się część ustna.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie ZSSiO tel. 33-8271331