Dni otwarte ATH

W tym roku ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną w ramach Dni otwartych nie możemy spotkać się w murach naszej Uczelni, ale zapraszamy wszystkich do spotkania online. Decyzje o przyszłości, a wybór studiów to jedna z najważniejszych decyzji w życiu, warto podjąć z rozmysłem i na podstawie rzetelnych informacji.
Zapraszamy zatem do wzięcia udziału w webinariach prezentujących poszczególne kierunki studiów.

Zarządzanie i inżynieria produkcji:

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Automatyki i Robotyki:

Automatyka i Robotyka

Informatyka:

Informatyka

Mechanika i budowa maszyn:

Mechanika i budowa maszyn

Ogólne informacje o Dniach otwartych na stronie:

Dni Otwarte ATH