Certyfikaty dla techników mechaników

W ramach współpracy ZSSiO z Agencją Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach organizowanych w laboratorium FabLab. Podczas pożegnania tegorocznych maturzystów, grupa techników mechaników otrzymała z rąk Dyrektora ARR S.A. Jana Sienkiewicza certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu z zakresu druku 3D i modelowania przestrzennego. Udział w szkoleniu podniósł kompetencje naszych uczniów oraz umożliwił realizację wybranych zajęć lekcyjnych, przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń i technologii, jakimi dysponuje laboratorium FabLab. Już wkrótce kolejna grupa naszych uczniów zakończy szkolenia z w/w tematyki i otrzyma stosowne certyfikaty.