3-letnia

Wejdź do systemu elektronicznego naboru

Mechanik pojazdów samochodowych może podjąć ciekawą pracę w serwisie samochodowym, gdzie będzie zajmował się obsługą i naprawą coraz nowocześniejszych samochodów. Ponadto, po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji dodatkowych, pracować może jako zawodowy kierowca – zarówno przy transporcie towarów jak i osób.

Absolwent zdobędzie kwalifikacje zawodowe:
K.1.Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych będzie zajmował się w szczególności wykrywaniem i usuwaniem usterek obwodów elektrycznych i elektronicznych pojazdów. Coraz większa elektronizacja pojazdów powoduje, że elektromechanicy samochodowi są i będą bardzo poszukiwani na rynku pracy.

Absolwent zdobędzie kwalifikacje zawodowe:
K.1. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Kierowca mechanik – jego praca polega na bezpiecznym transporcie ludzi lub towarów. Kierowca mechanik wykonuje również czynności mające na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym przez cały okres jego eksploatacji. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu podczas jazdy podejmuje się jego naprawy zgodnie z przewidzianą technologią lub wzywa specjalistyczny zespół naprawczy, gdy naprawa przekracza jego umiejętności i dostępny sprzęt techniczny, zabezpieczając jednocześnie odpowiednio miejsce zatrzymania pojazdu. Przed przystąpieniem do wykonania zadań związanych ze świadczeniem usług przewozowych kierowca sprawdza stan techniczny pojazdu, jego niezbędne wyposażenie oraz potrzebną dokumentację. Świadczy usługi w przewozach krajowych lub międzynarodowych. Dba o bezpieczeństwo własne, przewożonych osób, ładunków oraz innych użytkowników drogi. Udziela pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych. Kierowca mechanik wykonuje jazdy próbne po naprawach pojazdu. Zabezpiecza pojazd przed uruchomieniem przez osoby niepowołane oraz przewożony ładunek przed zniszczeniem lub kradzieżą. Prowadzi niezbędną dokumentację w
zakresie realizacji zadań przewozowych oraz obsługowo-naprawczych.
Uczeń zdobędzie kwalifikacje zawodowe:
A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego.

 

 

 

Uczniowie mają możliwość uzyskania bezpłatnie prawa jazdy kat. B