Alfa&Poland dołącza do partnerów ZSSiO

W dniu 12 marca 2020 r. podpisano porozumienie pomiędzy ZSSiO a ALFA&POLAND Sp. z o. o.. W imieniu firmy porozumienie podpisał p. Wojciech Zgłobica – V-ce Prezes Zarządu, w imieniu ZSSiO porozumienie podpisał p. Janusz Berek – Dyrektor Szkoły. ALFA&POLAND Sp. z o. o. obejmuje patronatem dwa kierunki kształcenia: technik automatyk technik mechanik. Współpraca dotyczy między innymi:

  • organizacji wizyt zawodoznawczych dla uczniów i nauczycieli na terenie firmy,
  • rzeczowego/finansowego wspierania szkoły w rozwoju bazy dydaktycznej,
  • realizacji praktyk zawodowych w ALFA&POLAND Sp. z o. o.,
  • proponowania zatrudnienia absolwentom ZSSiO w przypadku potrzeby zatrudnienia pracowników przez firmę,
  • podejmowania wspólnych działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

ALFA&POLAND Sp. z o. o. jest liderem na światowym poziomie w zakresie projektowania, wykonywania i uruchomienia kompletnych linii montażowych, maszyn specjalnych, stref zrobotyzowanych, systemów transportu międzyoperacyjnego, urządzeń montażowych, stanowisk kontrolnych dla sektora automotive oraz zautomatyzowanych i zrobotyzowanych stacji i linii produkcyjnych oraz automatyki przemysłowej. Więcej o firmie…