Bielska samochodówka + drogówka = Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie!

7 grudnia 2012 roku w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących odbyło się kolejne spotkanie, promujące bezpieczeństwo na drodze w ramach kampanii „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”. Akcję prowadził absolwent ZSSiO, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku – Białej pan podinspektor Krzysztof Gałuszka .

Prelekcji towarzyszyła bardzo sugestywna wizualizacja dokonana przy pomocy „alkogogli”, po założeniu których uczniowie otrzymywali symulację sposobu widzenia i reakcji kierowcy, jadącego pod wpływem alkoholu. Wykonanie najprostszych ćwiczeń okazało się niemożliwe.

Wniosek uczestników ćwiczenia i obserwatorów: nawet niewielka ilość alkoholu wpływa na sposób kierowania pojazdem! W czasie spotkania poruszono kwestię zmian w zasadach uzyskiwania prawa jazdy, które wejdą w życie z dniem 19 stycznia 2013 roku.

Wszelkie wątpliwości wyjaśniał gość specjalny pan Alfred Brudny egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Akcja zakończona została pokazem i wykładem zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzonym przez ratowników Polskiego Czerwonego Krzyża przy zaangażowaniu naszych uczniów.

Wszyscy goście bardzo fachowo i konkretnie odpowiadali na pytania młodzieży, która ze swej strony wykazała dojrzałą postawę i chęć tworzenia pozytywnego wizerunku kierowców. Spotkania będą kontynuowane, bo przecież uczniowie bielskiej samochodówki z racji swoich pasji stanowią liczne grono młodych kierowców i przy współpracy z policjantami z drogówki mogą być także doskonałymi promotorami bezpiecznej jazdy.