ZSSiO jako przykład dobrej praktyki kształcenia zawodowego

W dniu 21 czerwca 2018 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Delegaturę w Bielsku-Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach nt. „Wyzwania Szkolnictwa Zawodowego w XXI wieku”. Konferencja skierowana była do dyrektorów i doradców zawodowych szkół podstawowych z Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego.

Konferencję otworzył Dyrektor bielskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach p. Tomasz Kowalik wraz z zastępcą p. Elżbietą Sobieską. Miejski Zarząd Oświaty reprezentował Inspektor ds. szkół zawodowych p. Aleksander Pietrzak, który przedstawił stan szkolnictwa zawodowego w Bielsku-Białej.

Nasza szkoła wraz z ZSEEiM prezentowały przykłady dobrych praktyk w zakresie realizacji kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej.

Zgromadzeni goście mieli okazję poznać między innymi ofertę kształcenia, realizowaną współpracę z przedsiębiorcami, uczelniami i innymi instytucjami wspierającymi kształcenie zawodowe w naszej szkole oraz kierunki rozwoju szkoły na najbliższe lata.