ZSSiO beneficjentem programu Zagraniczna Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej

Głównym celem projektu było nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniach językowych i metodycznych w Wielkiej Brytanii, Słowenii i Niemczech. ZSSiO pozyskało kwotę 71901,17 PLN na realizację projektu „Edukacja to wyzwanie”.

Projekt zatwierdzony został do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, którego beneficjentem była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji .

logo_power 

Koordynatorem projektu była pani Gabriela Duch – nauczycielka języka angielskiego. Siedmiu nauczycieli ZSSiO wzięło udział w kursach językowych i szkoleniowych w Wielkiej Brytanii, Słowenii i Niemczech.

W lipcu 2015 odbyły się pierwsze wyjazdy: pani Joanna Niewdana-Głąbek, nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze uczestniczyła w szkoleniu Buliding Efficient Relationships and Effective Conflict Management w Ljubljanie (Słowenia). Szkolenie miało na celu zdobycie wiedzy na temat świadomego i skutecznego komunikowania się oraz poznania sposobów na budowanie otwartych, efektywnych relacji z uczniami, nauczycielami i rodzicami w oparciu o założenia psychologii pozytywnej.

Pani Gabriela Duch uczestniczyła w kursie w Cambridge (Wlk.Brytania) w zakresie nowoczesnego nauczania języka angielskiego. Kurs Bringing British Culture to Life koncentrował się na przybliżeniu współczesnych zagadnień z zakresu kultury, sztuki i tradycji Wielkiej Brytanii oraz wykorzystaniu szeroko pojętej kultury młodzieżowej w nauczaniu języka.

Pani Alicja Kuźmińska wzięła udział w szkoleniu metodyczno-językowym w Regensburg (Niemcy). Szkolenie oparte było na wykorzystaniu najnowszych metod aktywizujących w nauczaniu języka niemieckiego oraz uaktualnieniu wiedzy z zakresu realioznawstwa.

W październiku 2015 pani Renata Sosnowska-Mulka i pani pedagog Dorota Popik wyjechały do Wielkiej Brytanii na szkolenia Bi-Component. Pani Sosnowska-Mulka oprócz szkolenia metodyczno-językowego obserwowała lekcje w szkole brytyjskiej. Pani Popik zapoznała się z pracą pedagoga w brytyjskiej szkole średniej i zdobyła wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego.

W czerwcu 2016 pani Bożena Ryznar i pani Katarzyna Hańderek wzięły udział w kursie, który pozwoli im swobodniej wprowadzać na swoich lekcjach elementy wiedzy i podstawową terminologię obcojęzyczną tak często stosowaną we współczesnych podręcznikach i literaturze fachowej. Pozwoli o również na stosowanie zintegrowanego uczenia się językowo-przedmiotowego (CLIL – Content and Language Integrated Learning). Nauczanie metodą CLIL na różnych przedmiotach uświadamia uczniom uniwersalność i przydatność uczenia się języka obcego.

Realizacja projektu umożliwia nauczycielom podniesienie kwalifikacji zawodowych podczas szkoleń za granicą, a instytucji wysyłającej stworzy możliwość wypracowania modelu podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych kadry edukacyjnej. Udział w projekcie z wykorzystaniem mobilności zagranicznych, przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli.