Zebranie rodziców 11.09.2019 r.

Spotkanie rodziców klas pierwszych Technikum nr 5 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 odbędzie się o godzinie 16:00 w auli szkoły.
Spotkanie rodziców klas 2 i 3 Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 o godzinie 16:30 w salach.
Spotkanie rodziców klas 2, 3 i 4 Technikum nr 5 o godzinie 16:30 w salach.

Zebranie Dyrektora Szkoły z Przewodniczącymi Rad Oddziałowych wszystkich klas i typów szkół odbędzie się o godzinie 17.30 w sali konferencyjnej (Budynek A).