Zebrania maj 2018

Zapraszamy rodziców na zebrania informacyjne dotyczące zagrożeń i postępów uczniów w nauce.
23 maja 2018 rok godzina 16:30 w salach zgodnie z harmonogramem: