Zawodowe drogowskazy do kariery

1 XII 2015 roku w BCKUiP w ramach akcji skierowanej do uczniów szkół gimnazjalnych z Bielska-Białej i powiatu bielskiego organizowanej pod hasłem „Zawodowe drogowskazy do kariery” braliśmy udział w III edycji promocji szkoły. Celem spotkania było przybliżenie gimnazjalistom stojącym przed wyborem dalszej drogi kształcenia wybranych zawodów, a w szczególności oferty edukacyjnej bielskich szkół zawodowych. Na przygotowanym stoisku gimnazjaliści mieli możliwość zasięgnąć informacje od uczniów i nauczycieli dotyczącej kierunków kształcenia w naszej szkole oraz obejrzeli prezentację multimedialną.