Zajęcia laboratoryjne w Katedrze Silników Spalinowych i Pojazdów ATH

W nowym roku „akademickim”, rozpoczęliśmy zajęcia w ramach współpracy Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących z Akademią Techniczno-Humanistyczną. Uczniowie klas trzecich, kształcący się na kierunku technik pojazdów samochodowych, w dniu 23.11.2018r. wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych w Katedrze Silników Spalinowych i Pojazdów.
Zajęcia odbywały się w dwóch laboratoriach Uczelni. Na hamowni silnikowej uczniowie mieli możliwość przeprowadzenia prób hamowania silnika 1100 FIRE (FIAT). Zajęcia prowadził prof. ATH, dr inż. Dariusz Pietras.
Na hamowni podwoziowej – przez dr inż. Henryka Wnęka – omówiona została budowa hamowni, jej działanie i możliwości pomiarowe.
Udział w zajęciach laboratoryjnych na terenie Uczelni, to doskonała okazja do uzupełnienia wiedzy, którą uczniowie zdobywają w szkole między innymi na zajęciach pracowni samochodowej.