Wyniki szkolnego konkursu multimedialnego z języka niemieckiego

W czerwcu 2024 r. odbył się SZKOLNY KONKURS MULTIMEDIALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO.
Tematem konkursu było: „Kraje niemieckiego obszaru językowego DACHL – branża motoryzacyjna”
W konkursie uczestniczyły klasy pierwsze i drugie technikum

ZADANIA KONKURSOWE:
Uczniowie biorący udział w konkursie wykonali prezentacje multimedialne na jeden z wybranych tematów w języku niemieckim z wykorzystaniem technologii informacyjnej w programach: Power Point, Power Point Viewer, Prezi, Canva lub Genially ( maksymalnie 12 slajdów) Zaprezentowali ją w języku niemieckim na forum klasy, a następnie po przejściu do drugiego etapu na forum uczestników szkolnego konkursu.
Tematy konkursowe nawiązywały do tematów lekcji przerabianych na zajęciach z języka niemieckiego.
CELE KONKURSU OBEJMOWAŁY:
• motywowanie uczniów do doskonalenia umiejętności językowych i rozwijania
słownictwa w języku obcym
• motywowanie uczniów do komunikowania się w języku obcym
• łączenie umiejętności językowych z zastosowaniem technologii informacyjnych i
obsługą programów komputerowych
• nauka języka obcego poprzez samodzielne poszukiwania źródeł informacji
• prezentacja pracy własnej
• promowanie talentów młodzieży

Najlepsza praca w danej klasie została zaprezentowana i omówiona przez uczniów na podsumowaniu – finale konkursu multimedialnego, a wśród nich zostali wyłonieni szkolni zwycięscy ( trzy pierwsze miejsca ) i nagrodzeni przez szkolne jury- nauczycieli języka niemieckiego.
Przy ocenie prac Komisja Konkursowa – nauczyciele języka niemieckiego brali pod uwagę kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału, a także:
• poprawność merytoryczną i językową treści prezentacji oraz życzeń
• przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji oraz życzeń
• kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału

LAUREATAMI KONKURSU SĄ :
I miejsce Michał Leśniak klasa 1a TPS
II miejsce Mateusz Więźik 1a TPS
III miejsce Sebastian Larski klasa 2f TR
Wyróżnienie Sebastian Załoga klasa 2f TR

organizatorzy: mgr Anita Chilińska, mgr Alicja Kuźmińska