Wycieczka edukacyjne do ATH

W dniu 22.09.2014r. wszystkie klasy maturalne 4aT, 4bT, 4cT i 4dT uczestniczyły w wycieczce edukacyjnej do ATH w Bielsku-Białej. Był to dzień otwarty ATH. Uczniowie zwiedzili uczelnię oraz uczestniczyli w ciekawych wykładach, ćwiczeniach i warsztatach prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę profesorów uczelni. Zajęcia były realizowane zgodnie z nauczanym zawodem w danej klasie. Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali upominki. Opiekunami wycieczki byli: p. Agnieszka Gilowska, p. Maria Jagieła, p. Artur Skiba, p. Renata Sosnowska, p. Dorota Stanclik oraz p. Zdzisław Żurawski.